Hof van Assisen
Ze vertrekken zachtjes, één na één

Ik heb ze allemaal gekend, op het Hof van Assisen.