In Memoriam, Mercuriale 2018

111 – In Memoriam 2018 – Ze zijn van ons heengegaan…

7 september 2018  

Tijdens de Mercuriale, opening van het gerechtelijk jaar 2018-2019 in Antwerpen-Limburg en Oost- en West-Vlaanderen werd een lange lijst voorgelezen met de namen van diegenen die van ons zijn weggegaan. Onder hen assisenadvocaten Antoon Lust en Marc Similon, betrokken bij enkele ophefmakende processen.


Raoul Odeurs,
Ere-eerste advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen


Hugo Donckers,
Ere-kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen


Rik Joossens,
zittingsdeurwaarder Hof van Beroep Antwerpen


Johan Martens,
Kamervoorzitter bij het Arbeidshof Antwerpen.


Els De Clercq,
Raadsheer in sociale zaken Arbeidshof Antwerpen.


Theo Petridis,
Ere-arbeidsauditeur Arbeidsauditoraat Antwerpen.


Jan Driessen,
Ere-voorzitter Abeidsrechtbank Tongeren.


Herwig Dierckx,
Rechter in sociale zaken Arbeidsrechtbank Antwerpen.


François Crickemans,,
Ere-rechter in sociale zaken Arbeidsrechtbank Antwerpen.


Jean Bierwerts,
Ere-rechter in sociale zaken Arbeidsrechtbank Antwerpen,
arrondissement Limburg.


Herman Dewitte,
Ere-griffier Abeidsrechtbank Antwerpen.


Robin Vanhuffel,
Politierechter politierechtbank Mechelen


Ann Wilmet,
Medewerker politierechtbank Mechelen


Reinhilde Janssens,
Ere-advocaat Orde van Advocaten Antwerpen


Roger Roland,
Ere-advocaat Orde van Advocaten Antwerpen


Ben Van Heesch,
Ere-advocaat Orde van Advocaten Antwerpen


Jan Ryckeboer,
Ere-advocaat Orde van Advocaten Antwerpen


Daniël Weyns,
Ere-advocaat Orde van Advocaten Antwerpen


Dominique Bunneghem,
Advocaat Orde van Advocaten Antwerpen.


Lode Franssens,
Ere-advocaat Orde van Advocaten Limburg


Hedwige Michielsen,
Ere-advocaat Orde van Advocaten Limburg


Marc Similon,
Advocaat Orde van Advocaten Limburg


Werner Vandyck,
Advocaat Orde van Advocaten Limburg


 

In Memoriam Oost- en West-Vlaanderen

 

Marc Herssens
Gewezen Stafhouder van de balie te Gent
en advocaat aan de balie te Gent,
plaatsvervangend vrederechter kanton Merelbeke,
overleden 6 september 2017, 63 jaar.


Gaston Koopman
Ere-hoofdgriffier vredegerecht tweede kanton Kortrijk,
overleden 28 september 2017, 91 jaar.


Ann Van Neste
Secretaris parket procureur des Konings West-Vlaanderen,
afdeling Brugge,
overleden 23 november 2017, 51 jaar.


Gaston Tuytschaever
Ere-secretaris parket procureur des Konings Oost-Vlaanderen,
afdeling Gent,
overleden 28 december 2017,  90 jaar.


Yves Broeckx
Rechter rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde,
overleden 23 januari 2018, 65 jaar.


Gaston Dossche
Emeritus Ondervoorzitter rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
afdeling Oudenaarde,
overleden 25 februari 2018, 88 jaar.


Marcel Storme
Advocaat balie Gent,
overleden 30 maart 2018, 87 jaar.


Theo Van den Neste
Ere-hoofdgriffier vredegerecht Menen,
overleden 8 april 2018,  84 jaar.


Julien Holmens
Advocaat balie Gent,
overleden 10 april 2018, 58 jaar.


Jan Haud’huyze
Gewezen rechter in handelszaken,
rechtbank van koophandel Oostende,
overleden 26 april 2018, 76 jaar.


Marcel Antonissen
Ere-hoofdsecretaris parket procureur des Konings West-Vlaanderen,
afdeling Veurne,
overleden 9 mei 2018, 94 jaar.


Dennis Lippens
Ere-hoofdsecretaris parket procureur des Konings West-Vlaanderen,
afdeling Veurne,
overleden 20 mei 2018, 85 jaar.


Kathy De Coensel
Assistent vredegerecht Merelbeke,
overleden 24 mei 2018, 45  jaar.


Marleen Verheye 
Medewerker parket procureur des Konings Oost-Vlaanderen,
afdeling Oudenaarde,
overleden 7 juni 2018, 58 jaar.


Frank Dieu
Advocaat balie Gent,
overleden 19 juni 2018, 56 jaar.


Stefaan Ockerman
Referendaris Hof van beroep Gent,
overleden 3 juli 2018, 60 jaar.


Eric Verbrugghe
Ere-secretaris-hoofd van dienst parket procureur des Konings West-Vlaanderen,
afdeling Brugge,
overleden 13 juli 2018, 79 jaar.


Eric Niville
Griffier rechtbank van koophandel Veurne,
overleden op 13 juli 2018, 68 jaar.


Antoon Lust
Advocaat balie Brugge
en ere-plaatsvervangend rechter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Brugge,
overleden op 22 juli 2018,  74 jaar.


Gentil Verbrugghe
Ere-hoofdgriffier rechtbank van koophandel afdelingen Brugge en Oostende,
overleden op 30 juli 2018, 80 jaar.Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"