Carl Van De Kerckhove (1940-2022) overledenHij miste geen enkel proces voor het Hof van Assisen


Beangstigend veel overlijdens, de jongste tijd.

Nu vernemen we dat Carl Van De Kerckhove uit Aartselaar plots overleden is op zondag 27 november 2022
.
Een gekende figuur in het oude justitiepaleis in Antwerpen.
Hij was zelf tweemaal jurylid in 1976 en 1977 en was daarna aanwezig op alle assisenprocessen in Antwerpen, soms ook in Gent en Brugge.

Carl was kaderlid in een groot bedrijf, had een enorm grote bibliotheek en was belezen.
Als hij sprak, luisterde iedereen want hij wist veel en kon het goed brengen.

Hij sukkelde de jongste jaren met een vervelend kwaal waardoor hij een rusteloos man leek, wat in werkelijkheid niet zo was.

Een paar weken gelelden had ik hem nog aan de telefoon om een boek te bestellen.
De voorbije jaren kwam hij dan naar mij thuis.
Nu lag dat wat moeilijker.

‘Al bij al gaat het goed met mij, ik lees veel en heb nu een eigen bibliotheek.
Zo lang het niet erger wordt, ben ik tevreden.’

Carl was inmiddels een stevige tachtiger geworden.
Hij was één van de laatste overlevenden van de grote groep Antwerpse assisenwatchers.

Carl had een vrouw Maria,
een dochter An,
een zoon Kris en
drie kleinkinderen: Mirte, Norah en Max.

Gust Verwerft

Zondag 27 november 2022