In het vizier

28/09/2019 – Zoveelste raket afgevuurd, richting Hof van Assisen – Bang van de kritische burger?

28 september 2019  

De tegenstanders van het Hof van Assisen doen verder.

Een van de potpourriwetten van Koen Geens had het quasi afgeschaft,
totdat het Grondwettelijk Hof tussenkwam.

Wat blijft er nog over van de rechtspraak door een volksjury?


Advocaat John Maes


John Maes in het vakblad Jubel.be:

“…Via een van de potpourriwetten was het mogelijk geworden dat alle misdaden konden gecorrectionaliseerd worden, ook de allerzwaarste.
Het Grondwettelijk Hof heeft dat teruggefloten,
zodat de allerzwaarste misdrijven opnieuw exclusief voor het Hof van Assisen zouden komen.

De wetgever heeft daarop een paar ingrepen gedaan om de logge procedure wat te verlichten,
maar dat lijkt niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Er werden een drietal kleine ingrepen doorgevoerd.
1.
De voorzitter kan nu bepaalde getuigen afwijzen
wanneer het niet vaststaat dat de voorgedragen getuigen
kennelijk kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding.
Dus minder getuigen,
in theorie althans.
2.
Verder worden de procedureproblemen
– nietigheden en onregelmatigheden –
naar voor geschoven.
Deze mogen nu niet meer bij het begin van het debat worden aangevoerd,
maar dat moet voor de zogenaamde preliminaire zitting gebeuren.
3.
Tot slot moet de akte van beschuldiging niet meer worden voorgelezen.
Dit gebeurde in het verleden altijd door het openbaar ministerie bij het begin van de eerste dag.

Beroepsmagistraten

Veel lijkt dat niet te verhelpen aan de duurtijd van een proces.
Je voelt wel dat de wetgever vecht met dat gegeven.

Enerzijds zou men assisen het liefst afschaffen,
anderzijds moet men het behouden.
Men zal op een bepaald moment toch moeten beslissen in de ene of de andere zin.

Het Hof van Assisen is op dit moment eigenlijk al voor een groot stuk ondergraven.
Met name de juryrechtspraak,
de beslissing die genomen wordt door twaalf burgers,
is al zo goed als onbestaande.

Ook voor de schuldvraag beraadslagen de beroepsrechters intussen mee.
Ze beslissen dan wel niet,
maar ze gaan ook mee in die beraadslagingskamer.

De facto is daar zeker een invloed,
die we niet mogen ontkennen.

De autonomie van die twaalf burgers bestaat dus nauwelijks nog.
Zo gebeurt de straftoemeting allang enkel door beroepsmagistraten. (sic)
(nota gv: hoe lang is John niet meer in een Hof van Assisen geweest?)

Het Hof van Assisen werd wel behouden,
maar men kan zich de vraag stellen in welke mate dat zinvol is.

Het zal een debat zijn waarmee we in de toekomst nog vaak zullen geconfronteerd worden.Bekijk het interview met advocaat John Maes
Reactie van Gust Verwerft

Waarom de competentie van de burgers systematisch blijven bekritiseren?
Gezond verstand, dat telt dus niet meer mee?

1.
Nu nog een blunder aan de procedure toevoegen door de akte van beschuldiging niet meer voor te lezen.
De “mensen” mogen dus nu zelfs niet meer weten voor wat iemand terechtstaat?

2.
Het Hof van Assisen wordt verstikt door de massale aanwezigheid van advocaten en partijen die graantjes meepikken mits totaal overbodige tussenkomsten en pleidooien.
Tot tien burgerlijke partijen tegelijk over hetzelfde thema.

De balie is de grote verantwoordelijke voor de trage gang van een assisenproces.
Het is ooit anders geweest.

3.
Totaal niet akkoord met de stelling van een achtbaar man als John Maes wanneer die stelt dat de volksjury volledig in de greep zou zitten van de drie magistraten van het Hof die, inderdaad, sedert de zoveelste wetswijziging nu bij het beraad over de schuld aanwezig zijn, zonder stemrecht. Het vastleggen van de straf gebeurt al sedert eeuwen door de 12 juryleden en 3 magistraten samen.

Volksjury in de greep van de voorzitter?
Onmogelijk, Indien een voorzitter vandaag tijdens de beraadslaging in aanvaring zou komen met een volksjury, dan staat het incident ’s anderendaags in de media.

4.
Laat dat de kern van de zaak zijn:
een volksjury is vandaag zo mondig,
zo onafhankelijk en zo kritisch geworden
dat sommigen vinden dat ze moet afgevoerd worden.
Monddood gemaakt, kritische stem minder.


Gust Verwerft, gerechtsjournalist
en mede de procedure voor GWH gevoerd om het Hof van Assisen te behouden.


Maandag 23 september 20191 reactie

 1. Luc Lamine schreef:

  Reactie van Luc Lamine (Leuven)

  HERZIENING VAN DE GRONDWET – Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet teneinde het te vervangen en te wijzigen met betrekking tot terroristische misdrijven (verklaring van de wetgevende macht DOC 55 0010/001)

  TOELICHTING – Artikel 150 van de Grondwet luidt als volgt: “De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.”

  Artikel 150 van de Grondwet is, volgens verklaringen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2019, vatbaar voor herziening.

  “Het assisen-model heeft zijn beperkingen voor feiten van zware criminaliteit of terrorisme.”
  Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw donderdag 17 oktober 2019 gezegd op La Première.

  Er wordt bijgevolg voorgesteld om artikel 150 van de Grondwet te wijzigen,
  door het te vervangen,
  teneinde te bepalen dat terroristische misdaden zullen berecht worden door de gewone strafrechtbanken
  en niet langer door het hof van assisen.

  VOORSTEL – Enig artikel- Artikel 150 van de Grondwet, gewijzigd bij de herziening van de Grondwet van 7 mei 1999, wordt vervangen als volgt: “Art. 150. De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, behoudens voor terroristische misdrijven, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"