Kim De Gelder is nu écht gek

RECHTBANK EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN,
AFDELING GENT
Vandaag, dinsdag 7 mei 2024

  • Bij vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 29 april 2024 werd beslist tot verdere plaatsing van Kim De Gelder in het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Antwerpen.
  • Dit betreft een verdere plaatsing in gesloten regime waarbij hij het FPC enkel mag verlaten wegens dringende medische redenen die niet in het FPC zelf kunnen worden behandeld en voor zover dit door de hoofdarts nodig wordt geacht.
  • Zelfs als deze situatie zich voordoet en Kim De Gelder het FPC zodoende (tijdelijk) dient te verlaten, zal dit steeds gebeuren onder begeleiding van medewerkers van het FPC en indien nodig ook onder politiebegeleiding.
  • Tijdens deze eventuele ‘uitgangen’ dient hij bovendien voorwaarden na te leven waaronder een verbod om zich in Oost-Vlaanderen op te houden en een verbod om contact te zoeken met de in het vonnis genoemde slachtoffers en hun familie.


  • Het volledige verhaal in ons boek
    “Te gek om los te lopen”