05 – Dag 9 – De Laatste Argumenten

28 januari 2016  

De pleidooien und Kein Ende,
woensdag.


Na de eindeloos lange repliek
van Jef Vermassen
had niemand nog goesting
om zelf ook nog te repliceren.
Dus alles doorschuiven naar donderdag.


Voorzitter:
“Replieken mogen geen tweede pleidooien zijn”


Donderdag

Brenda_Katrien-Borms500
Repliek van procureur Katrien Borms
-“Ik kan niet aanvaarden dat de verdediging beweert dat er druk werd uitgeoefend op Cindy De Laet.”


“Er is geen sprake van enige druk op Cindy
tijdens het onderzoek.
Kritiek op het onderzoek mag, maar niet dàt!”


-“De verdediging van Cindy meent een chronologie te kunnen opstellen via de vele brieven die de hoofdrolspelers mekaar toestuurden.
Dat klopt niet en dat kan niet
want geen enkele brief droeg een datum.”


“En dan die feitelijke onwaarheden:
er staat geen bank
op de plaats waar ze samenkwamen
om te wachten tot Brenda alleen was,
vanop die plaats kan je de auto van Cindy niet zien
en Franky De Laet moest nooit met de honden
gaan wandelen, behalve die ene avond.”


“Die avond worden er geen sms’jes verstuurd,
terwijl ze anders mekaar overstelpen met berichtjes.”


-“Ik ben niet ongevoelig voor de tragiek van een zoon die door zijn moeder wordt gevraagd zo’n daad te plegen, maar ik volg de verdediging niet in haar redenering over de onweerstaanbare dwang.”


HLN_28012016_Brenda

In Het Laatste Niefs+


De Man
Repliek advocaat Jan De Man
-“Hadden jullie ook zo’n pijn aan de oren, gisteren?”
-“Dat geroep van de advocaten van Cindy!”
-“En hun pleidooien in Ernie en Bert-stijl.”


-“De decibel moesten het gebrek
aan argumenten verdoezelen.”


“Zal ik nogmaals de leugens
en onwaarschijnlijkheden
van Cindy opsommen?”


“Frank roept dat Cindy een mes moet brengen
en Cindy vraagt niet eens waarom.”


“Na de feiten verwittigt
of belt Cindy iedereen,
behalve Brigitte…”


“Als de moeder van Cindy
al na twee dagen
van Brigitte zou gehoord hebben
dat het om een moord ging,
waarom lieten ze het lijk dan toch cremeren?”


“Waarom moest het flesje Valtran
zo snel mogelijk
uitgegoten worden
bij het leegmaken van de woning?”


HNB_28012016_Brenda

In Het Niefsblad


JohanPlatteau260
Repliek advocaat Johan Platteau
“Ge hoort wat schitterende
advocaten Jef Vermassen en Jan De Man zijn.”
“Ze maken ons af,
ze maken ons belachelijk in uw ogen.
Ik zit te sterven terwijl ze dat doen,
ik kan me niet verweren.”


“Toch blijf ik erbij dat Cindy onschuldig is…”


“Lees de processen-verbaal
van haar zogezegde bekentenissen.”
“Dat is haar taalgebruik niet.”
“Cindy spreekt en redeneert niet op die manier.”


“Ik wil het nogmaals hebben
over valse of geforceerde bekentenissen
en de gevolgen daarvan.
“In de studie van professor Koppen
vindt ge daar alles over terug.”


“Ja, Brigitte schreef vele liefdesbrieven.”
“Is dat niet het beste bewijs
dat ze mekaar niet zagen?”
“Ge schrijft toch geen liefdesbrieven
als ge mekaar alle dagen ziet?”


“Uit de lectuur van die brieven
haal ik de onschuld van  Cindy.”
“Ik zal het u voorlezen (…)”


“Ik begrijp Brigitte.”
“Ze wil niet alleen de schuldige zijn.”
“Ze sleept diegene die haar verklikt heeft erbij.”


“Logisch dat Brigitte dan een goed advocaat als Jan De Man neemt, ze kent hem uit de tijd dat ze conciërge was op het Hof van Beroep in Antwerpen.”
“Ze weet dat hij het in haar plaats goed zal uitleggen.”


Leij_Kris-VinckeB250
Repliek advocaat Kris Vincke:
-“Wij staan tegenover 6 procureurs.”


“Het is duidelijk dat Cindy moreel schuldig is
aan wat is gebeurd,
maar ze heeft de feiten niet beraamd,
ze wist niet tot wat dat
de smoorverliefde Brigitte 
in staat was.”


“Het is de tactiek van Jef Vermassen
om iedereen belachelijk te maken
en op die manier bereiken we rioolniveau.
We werden clowns genoemd en marktkramers.”


“Gretig maakt hij van Cindy een psychopate,
in tegenspraak tot wat de psychiaters vaststelden.”


“Jammer dat er geen toxicoloog
werd opgeroepen om duidelijkheid te brengen
over de zogeheten verdoving van Brenda.”


“De invloed van de mensen uit de Carrefour
en de Hondenclubs
is hier veel te groot geweest.
Cindy was in hun ogen schuldig
vanaf het eerste moment,
zonder bewijzen,
louter op basis van roddel.”


“Moord is een aflopend misdrijf,
dus moeten er vooraf redenen zijn geweest.”
“Welke?”
“Cindy had geen enkel motief om Brenda te doden.”


IMG_2630

Repliek advocaat Wim De Colvenaer:
“Jammer dat Jef Vermassen
hier vandaag niet meer is
want hij heeft onwaarheden verteld,
hoewel hij dat goed wist
en hij heeft citaten verkeerd of onvolledig gebruikt.”


“Zijn trukken en handigheidjes
zijn er vooral om u, juryleden, te misleiden.”


“Zo wilde hij u doen geloven dat artikel 71 niet meer kon ingeroepen worden voor een vrijspraak.
Hij is nochtans specialist daarin
want hij pleitte het al zo vaak.”


“Dat denk ik zo:
als ge dat soort methodes moet toepassen
om uw slag thuis te halen,
dan bewijst dat toch dat ge weet
dat ge geen gelijk hebt.”


“Ik zal u aantonen dat …”


Het Laatste Woord
van de beschuldigden duurt niet lang.

Brigitte
zegt spijt te hebben
maar het gedaan te hebben samen met Cindy.

Cindy
beweert niets te maken te hebben
met de dood van Brenda.

Mathias
heeft veel spijt, uiteraard.


De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"