09/03/2020 – En blijven liegen! Geen 30.000 (sic) schuldvragen – 24 vragen volstaan – N-VA wil volksjury en Hof van Assisen weg

In Het Laatste Nieuws: “…Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie hebben gisteren opnieuw gepleit voor de afschaffing van het assisenhof. Ze hopen dat dat gebeurt voor de start van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016, zodat het voor een rechtbank met beroepsrechters gevoerd kan worden.


Voor het proces van de aanslagen – dat waarschijnlijk maanden zal duren – zouden 36 juryleden nodig zijn, die zich wellicht over 30.000 (*) schuldvragen zullen moeten buigen. De kans op procedurefouten is daarbij zeer groot en de kostprijs van het proces dreigt reusachtig te worden.

(*) Nee, 24 schuldvragen volstaan – Klik HIER


Volgens Erwin Dernicourt, voorzitter van het college van procureurs-generaal, is de procedure waarbij het hele onderzoek mondeling voor een volksjury uiteengezet moet worden “proceseconomisch onverantwoord”.


Grondwetswijziging

Volgens federaal procureur Frédéric Van Leeuw is het nog mogelijk om de wet te wijzigen en het assisenhof te vervangen door een criminele kamer met beroepsrechters. Daarvoor is wel een wijziging van de grondwet nodig, en dus ook een tweederdemeerderheid. Die lijkt er voorlopig niet te zijn. N-VA is uitgesproken voor de volledige afschaffing. Aan Franstalige kant pleiten zowat alle partijen om de volksjury minstens gedeeltelijk te behouden. (IBO) ..”


 BRUSSEL/HLN/donderdag/5 maart 2020