Slecht nieuws!
Assisen Antwerpen verhuist niet!

Geen geld, geen meubelen, geen beleid – Volgende processen op mansarde Vlinderpaleis


We begonnen het te vrezen. Het bleef te lang stil rond de verhuis van het Hof van Beroep, annex Hof van Assisen, naar het gerestaureerde plechtige gerechtsgebouw aan de Britselei in Antwerpen.
We weten nu waarom.
De verhuis is uitgesteld, minstens voor maanden.
Waarom?
Laat ons het houden op tegenslag, op-zeker-spelen en een deel wanbeleid.


Einde juni werd een eerste proces verwacht in het nieuw geschilderde oude justitiepaleis aan de Britselei, Antwerpen. Het was jaren en jaren en jaren geleden.
Niet dus.


Wie al de kans had de zaal te zien, is er niet helemaal gerust op.
Maakt die grote halve maan waar de hofhouding zetelt, de afstand tussen magistraat en plebs niet te groot?


En, misschien een detail, waar in godsnaam gaan ze de pers neerpoten?
Daar is alsnog nergens een spoor van en vragen daarover kregen alsnog geen antwoord.


Twee maanden geleden dachten we dat we toe waren aan de laatste weken en dagen van het Hof van Assisen Antwerpen in het Vlinderpaleis. Samen met het Hof van Beroep aan de Waalsekaai was de terugkeer, na jaren en jaren exodus, naar het justitiepaleis aan de Britselei nakend. Slecht nieuws voor de horeca op Antwerpen-Zuid want een aantal zware klanten valt nu weg. Goed nieuws voor de verschrompelde horeca op en rond de Britselei want er komen honderden klanten, sommigen zware verteerders, bij. Ondertussen wordt de klok stilgelegd en blijft alles zoals het was, voorlopig. Tot er meer middelen zijn. Curieus hoe onze Vincent Van Quickenborne dit verhaal zal aankondigen. Midden juni is er wel een symbolische ingebruikname in beperkt gezelschap.
Men zegge het voort.


Zo zou het moeten worden

Foto’s Tom Hoorens