Tag: assisen

Assisen Gent-Rabot – Aalst 2020 – Het woelige leven en de brutale dood van ‘ons’ Ilse Uyttersprot


 • Geef toe, het proces wordt door zwarte en rode toga’s ietwat in één richting geduwd en je kan het hen niet eens kwalijk nemen. Ilse Uyttersprot staat op een verhoog en Jürgen Demesmaeker is al diep gevallen.
 • Het heeft misschien wel iets te maken met de traditioneel barslechte klankinstallatie of, liever, de onoordeelkundige manier waarop hier microfoons worden gebruikt. Wie niet in de microfoon spreekt, of spreekt zonder dat het rode lichtje brandt, kan niet worden verstaan.
 • Zodoende ging al de helft van de voorlezing van de akte van beschuldiging verloren, evenals de toelichtingen door de advocaten. Zelfs Jef Vermassen was amper te verstaan.
 • We vermoeden dat voorzitter Bart Meganck zeer interessante en sluiks indringende vragen aan de beschuldigde heeft gesteld. Met een mond, één meter verwijderd van een minimicrofoontje lukt het niet altijd dit tot in de zaal over te brengen.
 • Zo komt dat alle aandacht ging naar hamerslager en burgemeesterkiller Jürgen Demesmaeker, geboren redenaar. Hij was wél verstaanbaar en bleef urenlang overeind, ook letterlijk.
 • Zijn exposé klinkt logisch en verklaart bijwijlen het onverklaarbare. Hij ontkent niets, neemt de schuld op zich en herhaalt dat Ilse weliswaar door haar gezanik op zijn systeem werkte, maar dat ze de beste bedoelingen met hem had.
 • Hij aanvaardt alle kritiek op zijn manier van leven, zijn wansmakelijke houding tegenover de dertig vrouwen in zijn leven en tegenover zijn kinderen.
 • Meer nog, hij heeft alsnog zijn dossier niet willen lezen en wil geen bezoek ontvangen in de gevangenis, nu al drie jaar. Hij vindt dat dit deel uitmaakt van zijn straf en dat hij geen enkel moreel krediet heeft om aan anderen iets te vragen of te verwijten.
 • Jawel, er is zijn woelige, zelfs slechte jeugd geweest als uitleg voor het begin van het einde.
 • De dialoog tussen Jürgen en de voorzitter heeft uren en uren geduurd en ik zou niet durven zeggen dat de voorzitter winnaar met voorsprong was. Dat komt nog.
 • Nog 79 getuigen te gaan…

 • Klik voor MEER

Assisen AntwerpenGierle 2017 – Lijk in varkensstal – Moord of ongeval? – Wat deed vader wel en wat deed zoon niet?

Eerst het slechte nieuws. Het proces gaat NIET door in het justitiepaleis aan de Britselei, maar opnieuw op een mansarde in het Vlinderpaleis. Dus geen historische intrede van vader en zoon – varkenshouders in Gierle – met hun uitleg hoe Paul Boeye om het leven is gekomen. Moord of een ongeval? Feiten van zeven jaar geleden. Zo simpel was het niet. Wachten op einde juni om het antwoord te kennen.

Klik voor MEER

Er was eens een congres over Advocaat en Media …
… en ze dronken een glas en allicht blijft alles zoals het was

Dat krijgen ze nooit meer bijeen: de beste magistraten, de beste (top)advocaten, de bijna -beste journalisten, een adembenemende moderator/trice, straffe uitspraken en veel goede bedoelingen. En met een beklijvende nadien. Het zou alle dagen ergens zo’n Congres moeten zijn.Klik voor MEER

Slecht nieuws!
Assisen Antwerpen verhuist niet!

Geen geld, geen meubelen, geen beleid – Volgende processen op mansarde Vlinderpaleis

We begonnen het te vrezen. Het bleef te lang stil rond de verhuis van het Hof van Beroep, annex Hof van Assisen, naar het gerestaureerde plechtige gerechtsgebouw aan de Britselei in Antwerpen. We weten nu waarom. De verhuis is uitgesteld, minstens voor een paar maanden. Waarom? Laat ons het houden op tegenslag, zeker-willen-zijn, gebrek aan middelen en een deel wanbeleid.

Klik voor MEER