Proces Ivo Poppe – Wie zijn al deze mensen?

18 januari 2018  

Hof van Assisen
BRUGGE

Maandag 15 januari 2018
samenstelling volksjury

Maandag 22 januari 2018
eerste procesdag
(voorlezing documenten
en eventueel ondervraging beschuldigde)


Feiten
Het “helpen bij het sterven”
van minstens 10 bejaarden,
misschien zelfs tientallen.
Feiten gepleegd tussen 1978 en januari 2011.


Beschuldigde
Ivo Poppe
(Wevelgem, 14 september 1956)


Slachtoffers
Maurice Vanhaverbeke
Wevelgem 21-10-1898 / Wevelgem 30-09-1978

Leo Vanhaverbeke
Wevelgem 09-05-1905 / Menen 17-05-1986

Irma Parmentier
Halluin (Fr) 12-01-1919 / Menen 10-10-1911

Marguéritte Blondeel
Menen 10-10-1911 / Menen 23-03-1996

Gerard Vercaemer
Harelbeke 12-10-1923 / Kortrijk 03-04/2004

Ivonna Vanhaverbeke
Roeselare 14/01/1921 / Menen 27-01-2011


Voorzitter
Bart Meganck (11de zaak)
Assessors
Frédérique Verhaeghe
en
An Bekkers


Griffier
Alex Tronkay


Zittingsdeurwaarder
Willy Lafaire
(eerste zaak)


Openbaar aanklager
Serge Malefason (10de zaak)


Onderzoeksrechter
Jan Deltour


Advocaten slachtoffers
Raf Van Goethem (eerste zaak) voor ziekenhuis
Thierry Vansweevelt (eerste zaak) voor ziekenhuis
Jan Leysen (12de zaak) voor bisdom
Sarah Leysen (eerste zaak) voor bisdom


Advocaten verdediging
Filip De Reuse (9de zaak)
An Govers (42ste zaak)


Volksjury
8 mannen,
4 vrouwen
(vervangers 2 mannen en 1 vrouw)


Ivo Poppe: het laatste proces dat toch niet het laatste was

14 januari 2018  

Koen Geens en zijn politiekers hadden het anders gewild, maar na een uitputtingsslag voor het Grondwettelijk Hof klinkt het nu anders. Vanaf maandag 22 januari 2018 ...

... trekt de carroussel zich op gang.

Enkel voor abonnees. Registreer u of log in.

Proces Ivo Poppe – De aanklacht

14 januari 2018  

Affiche uitgehangen op de griffie gerechtsgebouw Brugge

De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent
geeft te kennen dat hetzelfde Hof,
kamer van inbeschuldigingstelling,
bij arrest van 9 januari 2017,
naar het Hof van Assisen v
an de provincie West-Vlaanderen
heeft verwezen :

Ivo, Leon, Jozef POPPE,
geboren te Wevelgem,
op 14 september 1956,
Belg,
wonende te 8560 Wevelgem
(…)

Ter zake aangehouden
en opgesloten in de gevangenis van Ieper
sedert 28 mei 2014.

Als  beschuldigd van:

Bij inbreuk op de artikelen 392, 393 en 394 Strafwetboek
zich schuldig te hebben gemaakt aan
moord,
dit is opzettelijk,
met het oogmerk om te doden
en met voorbedachten rade
ten minste 10 personen gedood te hebben,
meer bepaald,

te Wevelgem,
te Menen
en
te Kortrijk,
op niet nader te bepalen tijdstippen,
in de periode van
30 september 1978 tot 27 januari 2011
waaronder onder meer:

1

Maurice, Jerome VANHAVERBEKE,
geboren te Wevelgem
op 21 oktober 1898,
namelijk,
te Wevelgem,
op 30 september 1978


2

Leo, Joseph VANHAVERBEKE,
geboren te Wevelgem,
op 9 mei 1905,
namelijk,
te Menen,
op 17 mei 1986


3

Irma, Marie PARMENTIER,
geboren te Halluin (Frankrijk)
op 12 januari 1919,
namelijk,
te Menen,
op 4 december 1993


4

Marguéritte, Palmyre BLONDEEL,
geboren te Menen,
op 10 oktober 1911,
namelijk
te Menen,
op 23 maart 1996


5

Gerard, Jules VERCAEMER,
geboren te Harelbeke,
op 12 oktober 1923,
namelijk,
te Kortrijk
op 3 april 2004


6

Bij inbreuk op de artikelen 392, 392 bis, 393 en 395
zich schuldig te hebben gemaakt
aan oudermoord,
dit is doodslag,
zijnde opzettelijk doden
met het oogmerk om te doden,
gepleegd te hebben op
de vader, moeder of andere bloedverwanten
in de opgaande lijn,
te weten op zijn moeder,
Ivonna, Irena VANHAVERBEKE,
geboren te Roeselare,
op 14 januari 1921,
namelijk
te Menen
op 27 januari 2011


Het is over die beschuldiging dat
het Hof van Assisen
van de provincie West-Vlaanderen
zal te beslissen hebben.

Gent, 26 juni 2017,

Voor de Procureur-generaal,

Serge MALEFASON


63 – Dag 3 – Het moet ook kunnen zonder psychiaters en zonder waarzeggers

17 november 2016  

image


20140914_hln_ass_terryn

Veel regen, veel wind, veel files en ontbrekende bruggen in Brugge maken dat de zitting geplaagd wordt door veel vertragingen en door veel afwezige getuigen.


Dat Kimberley een heel lief en een heel braaf en een heel bezorgd meisje en familiaal helpster was, daaraan kan na al deze getuigenissen niet meer worden getwijfeld.


En dat Kenny raar deed door de pillen en de medicaties die hij bij alle dokters schooide, is ook duidelijk.
Die combinatie leidde tot het gedrag en het gevolg dat we nu kennen.


Liep hij al langer rond met de gedachte er “een einde” aan te maken?
Aan haar leven en misschien ook aan dat van hem?


Maar een monster of een duivel is hij niet.
Hij is een jonge mens zoals er velen zijn.
Bij hem is het verkeerd gelopen.


Een vleugje begrip van Justitie moet kunnen.
En ja, het was voorbedachtheid en moord.

Psychiaters en psychologen.
Deze goedmensen zullen we nog het minst missen als het Hof van Assisen pur sang wordt opgedoekt.
Omdat deze deskundigen onbekwaam zijn?
Nee!
Omdat ze niet de middelen krijgen om hun werk goed te doen en omdat er veel te veel belang wordt gehecht aan hun vaststellingen bij het afwegen van het goede en het kwade in de beschuldigde.

Nu weer.
Psychiater Paul Lodewyck had de intellectuele eerlijkheid om luidop te zeggen dat het spijtig was dat hij geen opdracht meer kreeg om Kenny Terryn, twee jaar na de feiten, in het prison te onderzoeken.


Om vast te stellen hoe deze jongeman evolueert en wat er van zijn psychosomatische klachten is overgebleven.


Dus kunnen ze alleen diagnoses stellen op basis van een eenmalige vaststelling.
In de praktijk zo goed als waardeloos, zeg maar.

Lees verder …

,

Iemand moet het durven zeggen (1)

16 maart 2015  

Allez, neem nu dat proces in Brugge. Over een koppel dat door drank, drugs en aids verwoest is en toch, op kosten van het OCMW en van ons, blijft verder hoeren en boeren en geregeld met ambulances naar klinieken moet worden gevoerd en ingewikkelde en dure operaties moet ondergaan om in leven te blijven. En na herstel, opnieuw begint.
Lees verder …

, ,

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"