Welkom

24 mei 2019  

arrestStok-Hoeleden 2017 – Volksjury: 15 jaar – Aanklager 21 jaar – Happy End in dodelijke story borderline, drank, pillen en jaloersheid

24 mei 2019  Over de onmiddellijke aanhouding wordt nog beraadslaagd…


15 jaar bruto als strafmaat.
Niet helemaal onverwacht.
Eenmaal in zijn leven is Paul Bloemen (1965) agressief geweest.
Anja bleef dood achter.

Voor het overige een te stille, te brave man.

Tijdens zijn “laatste woord” zegde hij dat hij niet weet wat er gebeurd is.

En dat hij het ook graag zou weten.

Samengevat:
niemand weet waarom die zonnige zomerdag
fataal eindigde.

Het extreme introverte versus een opstoot van borderline?

Lees verder …

  Entry

  24 mei 2019  

  De boeken van Gust Verwerft

  Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

  "Tempus omnia revelat"
  "De tijd onthult alles"