Onze zomerserie – LIT 44 – Stijn Streuvels (1941) – “… daarin wentelwiekten de kraaien als doodzonden zoo zwart…”

16 juli 2019  

In ons verschrompeld onderwijs,
in ons kapot gereorganiseerd vak “Nederlands”,
dat ooit gewoon “moedertaal” heette,
hebben
afgestudeerde studenten humaniora
nooit gehoord van onze grootste Vlaamse schrijvers.

Hun leraars of leraressen evenmin.
Zo ver is het gekomen.

Begrijpend lezen is door de hervormingen totaal verloren gegaan.

Lees verder …

,

Reacties – Liefde is …

3 juni 2019  

(…)
“Och, Marieke!” zei hij,
en hij had haar hand kunnen kraken,
want zijn hart kwam omhoog van liefde,
’t was alsof zijn ziel moest losbarsten.
Lees verder …

Willem Elsschot in 1902 …

2 januari 2019  

Voorheen als w’op oudejaarsavond vergaard,

op moeders gezondheid iets dronken,

heb ik steeds vol ontroering het zwijgen bewaard,

maar ‘k omhelsd’u met oogen die blonken.

Lees verder …

Graag méér Felix Timmermans

1 januari 2019  

Uit Kerstinterview in Gazet van Antwerpen

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"