SERIE - Onze Vlaamse Schrijvers

Serie – L80 – Gerard Walschap (1942) – “Heel mijn leven heb ik u gezocht”

27 januari 2020  

“Denise”
Gerard Walschap
origineel exemplaar 1942
Drukkerij VTK
Van Tilborg @Kenens


 

Gerard baron Walschap
Londerzeel 1998-Antwerpen 1989
Vlaams schrijver die de meeste “prijzen” kreeg
Zoon van cafébaas
Wilde missionaris worden
Botste na enkele jaren met het celibaat
1921:journalist
1928 romandebuut met Waldo
Botste met het geloof, verloor het geloof en werd in de BIB geboycot
Bleef schrijven en scoren
1951 “Oproer in Congo”
1979 laatste roman “Rustoord”


Fragment uit de roman “Denise”
geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog
1942

"...Omdat Denise elken morgen naar de kerk gaat, 
laat Lepla (haar vader) 
haar scherp verstaan 
dat zij beter naar een jongen zou uitkijken. 

Zij ziet daar slechts 
heroplevende anti-kerkschheid in. 

Papa is jaren uit de kerk gebleven 
omdat zijn moeder, 
die een ongelooflijk gezag over hem had, 
onverzettelijk 
tegen zijn huwelijk met mama was.
Hij heeft mama dertien jaar als maîtresse gehad. 

Voor het eerst 
is hij weer in de kerk verschenen 
bij de begrafenis van zijn moeder, 
dan voor zijn huwelijk 
en hij is weer een trouw kerkganger geworden. 

Nadien werd Denise geboren 
en haar opvoeding moest prima christelijk zijn. 

Ook aan hun levenswijze 
bemerkt Denise niet 
wat haar ouders prikkelt en drukt. 

Als geliefden hebben zij dul gedaan, 
als gehuwden stil geleefd 
zoals haar vader Lepla 
bij zijn moeder gewoon was. 

Om “stil bij elkaar” te zijn 
heeft hij 
te jong 
zijn zaak verkocht 
tot ieders verbazing, 
tegen ieders raad in. 

Nu en dan drinken 
de twee nog eens champagne 
of hij rookt een dure Havana. 

Of hij slaat, 
na ongeduldig zoeken, 
het treinboek dicht, 
stuurt Teppen om een taxi 
en dan toert hij 
met ma, 
een dag in Brussel rond. 

Die extra’s 
worden zeldzamer en verdwijnen. 

Denise echter schrijft ook dat toe aan 
het ouder 
en mismoedig worden. 

Met weemoed 
bedenkt zij de nadelen van haar kindschap 
in een laat huwelijk. 

Wanneer men twintig is 
zijn deze mensen oud. 

Zij lezen de krant 
in heilige stilte 
aan weerszijden van den haard. 

Na het avondmaal 
spelen zij domino of patience. 

Ze leven in een clubzetel. 

Hun kind echter moet het huis uit 
om zich een man te zoeken, 
en dit alleen. 

In de kostschool 
heeft zij dikwijls met zoetheid gedacht 
aan een mooien, goeden jongen, 
een kop groter dan zijzelf, 
een fijne intellectueel, 
rijk, 
fabrikant of groothandelaar, 
maar, 
boven geld en negotie verheven, 
voor alles belangstellend in 
kunst, wetenschap, cultuur. 

Vroom 
maar geen kwezelaar. 

Haar teder 
en met distinctie 
liefhebbend. 

Tijdens elke vakantie 
ontnuchterde haar dan de banaliteit van de wereld. 

De jongen van haar droom 
bestond 
zoo goed als zeker niet. 

Liever dan te nemen wat zou te krijgen zijn, 
verzaakte zij vooraf. 

Het was immers niet nodig dat zij trouwde, 
zij was toch de schatrijke, 
mooie Denise Lepla. 

De verkilling in huis, 
het onbehagen om 
altijd ergens een broeiende ontevredenheid, 
doen haar verlangen. 

Moge hij komen dien zij zich zoo duidelijk kon voorstellen. 

Hij zal haar diep in de oogen kijken 
en 
zonder een glimlach om den fijnen mond, 
eerbiedig en ontroerd zeggen: 
heel mijn leven heb ik u gezocht..." 

,


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"