Assisen Gent-Rabot

arrestSint-Maria Oudenhove 2019 – 10 jaar bruto, meer moest dat echt niet zijn – Als ge dat allemaal hoort: er moest moord of doodslag van komen, het kon niet anders

5 december 2021  

10 jaar prison bruto, het klinkt redelijk en in de praktijk zal goed meevallen. *** De aanklager had 18 jaar gevorderd want “Ik zie vandaag geen schuldinzicht.” *** De verdediging had veel minder gewild: tussen 1 en 5 jaar, met probatie. ***

In het holst van (deze) nacht heeft de volksjury van het Hof van Assisen in Gent-Rabot Christel Troffaes (1961) schuldig verklaard aan doodslag op haar echtgenoot Dirk Zegers (1957). *** Doodslag, dus géén moord, iets dat de aanklager wilde aantonen met het argument van de “korte voorbedachtheid. *** Dat is een term die niet in het strafwetboek staat en dertig jaar geleden werd uitgevonden door de Antwerpse procureur Marc Rubens. *** De verdediging had via Nina Van Eeckhaut en Raan Colman de uitlokking gepleit omdat het slachtoffer een doorslechte mens zou zijn geweest. *** Ondanks het briljante pleidooi van Nina wilde de volksjury haar niet volgen. *** 3/12/2021

Openbaar aanklager Eva Brantegem blijft erbij: doding, voorbedacht, dat is moord. *** Zelfs al bestaat de voorbedachtheid pas uit enkele seconden. *** De verdediging ziet dat anders. Geen voorbedachtheid, wel doodslag, dat is hier te duidelijk. *** Maar er bestaat zoiets als uitlokking, het gekende artikel 411 en dan smelt de straf tot maximum 5 jaar bruto. *** Er klinkt felle kritiek op onderzoek. *** Charlatans? *** Colman pleit het bedaard, Nina Van Eeckhaut pleit passioneel, met heerlijke volzinnen en onvergetelijke beeldspraak. *** Het verleden herleeft.


WAT VOORAFGAAT
 • Alweer aangetoond hoe diep een mondeling proces voor het Hof van Assisen doordringt in een dossier.
 • Beroepsrechters baseren zich op papier en roepen geen getuigen op.
 • Een volksjury baseert zich op mensen en roept mensen met verhalen op.
 • Nog veel details en nuances gehoord die het beeld van de levende Christel en de dode Dirk inkleuren, eindelijk.
 • De drank, een liefdesdoder voor allebei
 • De “vele” ruzies werden danig genuanceerd en de hoofdrolspelers blijken minder slecht dan gedacht.
 • Pijnlijke momenten voor dochter Silke die moest vertellen over vader en moeder en goed kon overbrengen dat, wanneer er zo iets ergs gebeurt, niemand op zijn klok kijkt en het tijdsbesef verdwijnt.
 • Exit voorbedachtheid.
 • Gisteren leerden we al dat onderzoeksrechters zich kunnen vergissen omdat ze ook maar mensen zijn,
  dat de experts van het gerecht zich fameus kunnen vergissen omdat ze maar mensen en slordig zijn
  en dat mensen andere mensen fameus in last kunnen brengen omdat ze te veel van-horen-zeggen geloofd hebben.
 • Waarmee het dossier tot zijn eenvoud is herleid:
  er is geen voldragen voorbedachtheid maar Dirk Zegers blijft even dood als voorheen.

*******************************GENT-RABOT – vanaf vrijdag 26 november tot en met vrijdag 3 december 2021

Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"