ArrestGenk 2017 – Loodzware straffen: 20 jaar bruto voor Anastasia, 30+5 jaar voor Emrah Taskiran – Volksjury zag nochtans géén moord want géén voorbedachtheid

… In een beklemmende sfeer wordt het arrest voorgelezen: “Geen verzachtende omstandigheden aanvaard…” *** Anastasia wordt veroordeeld tot 20 jaar prison bruto en Emrah Taskiran tot 30 jaar prison. Voor Taskiran komt er 5 jaar TBS bij. *** Anastatia heeft haar dochtertje verteld dat ze “op reis” is. *** Dat wordt een lange reis. *** Wat ons op dit proces opviel: de gedragsgetrouwheid van een opvallend stille volksjury. ***


RIP Luana Romagnoli
1992-2017


WAT VOORAFGAAT

*Aanklager Frank Bleyen vorderde voor Emrah Taskiran 30 jaar prison plus 15 jaar in handen van de strafuitvoeringsrechtbank. Die zien we dus nooit meer terug want hij zit al in het prison voor andere feiten.

*Voor de jonge moeder Anastasia wordt een (te) zware straf gevorderd van 24 jaar, in het beste geval gedeeld door drie.


*Advocaat Frank Scheerlinck springt recht: “Dat is geen vordering, dat is een wraak omdat ge uw voorbedachtheid niet hebt gehaald.”
Frank heeft het luid, soms roepend, over te zware vordering voor Emrah die wél een miserabele jeugd heeft gehad, waarna voorbeelden volgen.


*Slotpleidooi van Joke Feytons is pakkend: “Ik ben zelf een jonge moeder, ik voel wat het is mijn kind zo lang te moeten missen.”


*Jurgen Millen: Anastasia is nu 28 jaar en wacht al VIJF jaar op dit proces. Daar moet ge ook rekening mee houden.”


Tongeren – vanaf vrijdag 22 april – stopgezet op donderdag 28 april 2022 – hernomen op woensdag 4 mei – arrest op donderdagavond 6 mei 2022