Dossier Marciniak – Dag 4b – Nee, het was geen uitlokking, het is een zuivere moord

17 januari 2019  

Om 20:20 valt de beslissing over de schuldvragen.

JA op de vraag over de doodslag,
JA op de vraag over de moord,
NEE op de vraag over de uitlokking.

De leden van de volksjury hadden toch drie uur nodig om hun gedacht over hoe en waarom op papier te laten zetten.


Toch een kleine voldoening voor de beschuldigde:
de volksjury gelooft geen woord van het pedo-verhaaltje dat in het dossier kroop.


Nu nog eens wachten tot donderdagmiddag om te weten hoeveel jaren prison hieruit volgen.
Dat gaat nog meevallen.


Jammer dat het proces pas om 10 uur begint.
De helden zijn zo rap moe.
Lees verder …

2018/10 TON – ARREST – Surinaamse liefde wordt bloedblad

9 december 2018  

De Surinaamse familie van de dode Naftaly pikt het niet dat Andy Olymph “slechts” tot doodslag werd veroordeeld en niet tot moord.

Lees verder …

Om deze redenen …

7 december 2018  

Om deze redenen…

Om 13u30 horden we het arrest over de strafmaat voorlezen:

“… Het college van juryleden en het Hof is van oordeel dat geen verzachtende omstandigheden kunnen weerhouden worden in hoofde van de beschuldigde.

“…De aard en de wijze van uitvoering van de feiten zijn dusdanig ernstig en gruwelijk dat de door de verdediging aangehaalde feitelijkheden niet in verhouding tot het dodelijk geweld staan en dus niet als verzachtende omstandigheden kunnen worden weerhouden.

Bij het bepalen van de straf wordt rekening gehouden met:
-de persoonlijkheid van de beschuldigde;
-de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd;
-het uitermate zwaar en herhaald dodelijk geweld.

Beschuldigde dient te beseffen dat geen enkele reden of overweging in zijn hoofde het doden van zijn partner kan verrechtvaardigen of kan vergoelijken.
Naftaly, het slachtoffer, had het volle recht haar eigen leven vrij te kiezen.”

“Om deze redenen …
… veroordeeld tot 30 jaar opsluiting

.. vervallen verklaard van …. x x x”


Voorzitter Camille Liesens (70) hield na afloop nog toespraak waarin iedereen,
ja zelfs de vier trouwe journalisten,
– i.q. Caroline, Veronique, Pino en Gust –
werden bedankt voor het mee vlekkeloos laten doorlopen
en afsluiten van dit eerste assisenproces
na de mislukte putch van Koen Geens en Kompanen.

De meeste lof was er, wie immer voor Cyriel Lambrix,
officieel zittingsdeurwaarder,
officieus regisseur van het hele gebeuren.


Finaal waren er de obligate woorden, gericht tot de man die eerst moest worden geduid als de “verdachte”, daarna als de “beschuldigde “n finaal als de “veroordeelde” Andy Olymph, de verlamde zwarte atleet in zijn rolstoel.

“Ja, het is een zware straf maar wat gij gedaan hebt behoort tot de zwaarste misdrijven dat onze samenleving kent.”

“Ge zult een aanzienlijke tijd in de gevangenis verblijven.”
“Ik hoop dat deze tijd u tot andere en betere inzichten zal brengen over wat u gedaan hebt en wat uw grote verantwoordelijkheid daarbij is.”

Het allerlaatste woord

7 december 2018  

Zijn Laatste Woord
duurde lang en klonk muzikaal.
De keynotes van een rapper.

Hij sprak met warmte over het arme land dat hij heeft moeten achterlaten.
De kansen die hij ginder nooit kreeg.
De terreur van de drugsmaffia.
Het lijden van Nathaly.
En zijn zorg om het lot van de kinderen.
“Ik zal alles voor hen doen.”

“Ik heb Naftaly dit nooit willen aandoen.
Nog altijd begrijp ik niet hoe het zover is kunnen komen.”

“Elke minuut die ik naar mezelf kijk en naar de foto’s van de kinderen besef ik dat dit nooit meer weggaat.”

“Ik kan haar niet meer terugbrengen
maar ik draag haar en de kinderen voor altijd in mijn hart.”

“Aan de familie en aan de Surinaamse samenleving in Nederland en België zeg ik sorry.”
“En ook aan anderen zeg ik sorry (…)”

Ik zal in de toekomst geven wat ik kan aan de familie van Naftaly en de kinderen”.

“Ik accepteer de straf die ik zal krijgen.”

“Na deze straf krijg ik nog wel een straf van de Heer
en die zal nog erger zijn want ik heb mij onrein gemaakt.”

“Ze hadden mij ook kunnen doodschieten”

“Daarom en meer dan ooit wil ik mijn spijt betuigen aan de kinderen, aan de familie van Naftaly, mijn eigen broers en zussen.”

“Ook aan de gemeenschap, Hasselt, België, Nederland.”

“Aan de burgemeester van Hasselt, aan de mensen met wie ik in de flat heb gewoond.”

“Ik heb dit nooit gewild.”
“Ik heb Naftaly dit nooit willen aandoen.”
“Door mijn toedoen hebben de kinderen geen moeder meer.”
“Ik ben niet zo, ik ben geen gewelddadige mens.”
“Ik heb ook mijn ouders verloren, ik weet wat de familie voelt.”

“Hoe heb ik dat kunnen doen?”
“Het blijft in mijn hart als ik denk naar de foto’s van mezelf met de tweeling.”

“Ik heb het ook meegemaakt en u zal het op het nieuws gezien hebben.”
“In Suriname werden een paar maanden geleden 20 vissers doodgeschoten.”
“Omdat ze weigerden verder mee te werken met de drugssmokkelaars.”
“Ik moest terugdenken aan de manier waarop ik daar onder druk werd gezet om cocaïne te smokkelen.”
“Ik, die zo tegen drugs ben want mijn oudste zusje is gestorven aan een overdosis.”
“Ik had ook dood kunnen zijn, die bendes hadden ook op mij kunnen schieten.”
“Het zal zeker nog op het internet terug te zien zijn.”


Bjorn Backx, man van klare taal

7 december 2018  

Enkel voor abonnees. Registreer u of log in.

Dossier Olymph – Proces in de Pers

6 december 2018  

Enkel voor abonnees. Registreer u of log in.

2018/04 TON – ARREST – Renaud Hardy in VERBREKING tegen zijn zwaarst mogelijke straf als moordenaar, folteraar, verkrachter

22 maart 2018  

Zoals verwacht gebruikt Renaud Hardy de gebruikelijke procedure om bij het Hof van Cassatie in verbreking te gaan tegen de zware straf die hij kreeg opgelegd: levenslang plus 15 jaar TBS, wat betekent dat hij pas in uitzonderlijke omstandigheden ooit nog zou kunnen vrijkomen.

Lees verder …

,

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"