Literatuur, Vlaamse schrijvers

Serie – LIT 01 – Ernest Claes in 1942 – “… en dan zijt ge gaan neerliggen, voorgoed”

3 augustus 2019  

Ik lees niet vaak meer,
ik herlees veel.

Meest de oude Vlaamse schrijvers die al tientallen jaren worden doodgezwegen in het onderwijs.

Zoals die pakkende alinea,
geschreven in 1942,
door Ernest Claes
in zijn vergeten boek
“Van den Os en den Ezel”.

Ik ken geen schrijver die
vandaag
deze gevoelens onder simpele woorden te brengen.

Ernest Claes
Zichem 1985 – Brussel 1968

 
“… Mijn vader, 
toen weer een jaar voorbij was, 
en de nieuwe zaaitijd kwam, 
zijt ge uw laatsten gang gegaan.

Op een nanoen zijt ge over den weg gestapt 
voor ons huis, 
uw linkerhand rustte op mijn kinderschouder, 
en 
gekomen aan den rand van het veld 
hebt ge uw blik laten gaan over uw akkers, 
en over uw zonen die daar doende waren.

Wat ge toen gedacht en gewenscht hebt, 
dat was iets tusschen God en u zelf.

Daar was geen verdriet in uw vaste hand, 
geen klacht in uw sterken blik, 
toen gij zoo hebt afscheid genomen.

Rustig hebt ge dat gedaan.

Dan zijt ge gaan neerliggen, 
voorgoed, 
als een vast besluit. 

Het raam stond open, 
en 
met de oogen toe 
hebt ge geluisterd naar de oude geluiden 
op het hof 
en rond het huis.

Ge hebt geluisterd 
naar den stap van de paarden 
en het tinkelen van hun bellen, 
naar het vee 
dat loeiend de stal in trok, 
naar de stemmen van uw zonen en uw hoevevolk.

Gij zoudt het nieuwe graan niet meer zien gedijen, 
gij zoudt den nieuwen oogst niet meer zien rijpen, 
maar geen klacht kwam over uw lippen.

Uw taak was afgedaan 
en gij hadt het aanvaard.”

(...)

“Toen wij achter de kar stapten, 
waarop gij naar het kerkhof gevoerd werdt, 
stond het paard ineens stil, 
vlak naast het veld.

Wat het was, 
wisten we niet, 
maar we stonden allen stil.

En onwillekeurig hebben allen, 
die ter uitvaart meegingen, 
den kop terzij gekeerd, 
naar uw land, 
omdat ze onbewust voelden dat het dààrom was 
dat het paard bleef stilstaan.

Mijn aartsvaderlijke vader, 
wat sta ik nog altijd dicht bij u.”


Meer info


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"