Antje 2021

30 november 2021  

Remember

12 november 2021  


In Vlaanderens velden

In Vlaanderens velden wuiven de papavers,
tussen rijen kruisen die van onze kadavers
de plek aanwijzen; en dapper in de lucht
zingen leeuweriken verder in hun vlucht,
amper te horen boven het kanongedaver.

Wij zijn de Doden.
Kortgeleden leefden we nog,
voelden we ochtendgloren, zagen w’avondrood,
hadden we elkander lief, en nu liggen we dood
in Vlaanderens velden.

Hervat ons gevecht met de vijand,
U werpen we met falende hand
de fakkel toe, hef haar hoog.

Als gij uw woord breekt met ons, kadavers,
zullen wij niet slapen, al groeien er papavers
in Vlaanderens velden.

(Vertaling: Zaj DE MEESTER)


Hoe zeere vallen ze af…

11 november 2021  

Hoe zeere vallen ze af,
de zieke zomerblâren;
hoe zinken ze, altemaal,
die eer zo groene waren,
te grondewaart!

Hoe deerlijk zijt gij ook nu,
boomen al, bedegen; 
hoe schamel,
die weleer des aardrijks,
allerwegen, de schoonste waart!


Daar valt er nog een blad;
het wentelt, onder ’t vallen,
den alderlaatsten keer,
en ’t gaat de duizendtallen
vervoegen thans:


zoo zullen ze, een voor een,
daarin de winden bliezen
vol luider blijdzaamheid,
nu tonge en taal verliezen,
en zwijgen gansch.


GUIDO GEZELLE (1894)

Lees verder …

Tussen Boechout en Lier

28 oktober 2021  

Altijd

21 oktober 2021  

Souvenir

10 oktober 2021  

Als de stilte weegt

31 augustus 2021  

Dat is altijd zo geweest.
Zo’n 31 augustus, daar gaat een dreiging van uit. De heropening der scholen.
Je voelt dat in de straten.

Het is ongewoon stil, een stilte die weegt, een spanning die je niet kan uitleggen maar die je van binnen voelt, die iedereen prikkelt.

Alsof de vijand die voor de poorten van de stad staat.

Het is, ieder jaar opnieuw, de onzekerheid voor het onbekende.

Ditmaal is er meer dan onzekerheid.  Het is angst met de akelige berichten over een vierde golf, over mondmaskers, extra vaccins, klaslokalen zonder leerkrachten, leerkrachten zonder leerboeken, leerlingen zonder laptops.

Morgen.
Heel vroeg al.
Pelotons jonge fietsers die hun onrust voor het onbekende afremmen met hoge stemmen en decibels.
Te veel auto’s die te snel rijden in te smalle straten.

En de eerste veel te jonge verkeersdode en de eerste quarantaine.

Moeilijke momenten

27 augustus 2021  

Weer moeilijke dagen voor mij. De aanloop naar een vers schooljaar. Ik heb dat altijd gehad. Het aangetrokken worden door schrijfgerief.
Lees verder …

Quote

16 augustus 2021  

“Is that a gun in your pocket, or are you just glad te see me?” (Mae West)

Anwerpen viert moeder

15 augustus 2021  Pareltjes

15 augustus 2021  

Het mooiste moment

12 augustus 2021  

Privé

4 augustus 2021  

Vergeten lied

1 augustus 2021  

Een mooi Vlaams lied uit 1935 dat ge nooit op Vlaamse zenders hoort en dat niemand nog kent.
Ooit verplichte zang op school – Muziek Armand Preudhomme, tekst Jef Simons

VIDEO – Beluister dit lied

Lees verder …

Andante

1 augustus 2021  

“k Heb menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enkele stond verdroten.

 

‘k Heb menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u,
er honing uit gedronken.”

Guido Gezelle (1871)

Het begint dus opnieuw

31 juli 2021  

Voetbal. Het begint dus opnieuw. Alsof het nog niet genoeg is geweest. Alle dagen, alle uren. En het gezoek op welke zender en op welk uur wat wordt uitgezonden, betaald of kosteloos.
Lees verder …

Heimwee…

30 juli 2021   Video

De boeken van Gust Verwerft

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"