Arrest
Volksjury: geen voorbedachtheid, geen uitlokking, geen zelfverdedigingDe Panne 202012 messteken in een kapsalon zijn 25 jaar prison waard


 • De symboliek van de cijfers ontgaat ons maar volksjury en Hof plakken 25 jaar prison bruto op deze doodslag.
 • De aanklager vorderde ‘slechts’ 24 jaar, de verdediging stelde 12 jaar voor en de beschuldigde bleef zeggen dat hij niemand wilde doden en dat het om wettige zelfverdediging gaat.

 • Schuldig aan doodslag, het is al erg genoeg.
 • Het zou toch eens moeten gedaan met het systematisch feiten te kwalificeren als moord, dus als een voorbedachte, opzettelijke doding.
 • Het parket, annex rechtspraak en rechtsleer, heeft ooit naar eigen inzichten het begrip ‘korte voorbedachtheid’ uitgevonden met vaak alle onterechte gevolgen vandien.
 • Volksjury’s zijn er om recht te trekken wat justitie krom wil maken, goddank.

 • FINALE – Obligaat adieu van voorzitter Vincent Vereecke aan de zwaar gestrafte Abdel Belarbi: ‘Ik neem aan dat u bij het begin van het proces zult gehoopt hebben op een andere afloop. En ik kan me voorstellen dat het vandaag aanvoelt als een zware en vrij uitzichtloze bestraffing. Maar aan iedereen wordt in onze maatschappij perspectief geboden, ook aan u.’ Even obligaat spoorde de voorzitter de Marokkaan aan om zijn straf met moed en gelatenheid te ondergaan om af te ronden met eveneens obligate slotzin: ‘Hopelijk kunt u op de gepaste tijd als een beter burger terugkeren in de maatschappij.’

  Niet uitgesloten dat de verdediging voor het Hof van Cassatie een nieuw proces zal trachten af te dwingen, ditmaal in het Frans zoals de beschuldigde – te laat – had aangevraagd.  BRUGGE – vanaf vrijdag 26 januari tot en met dinsdag 6 februari 2024


  Beschuldigde:
  Abdellatif Belarbi
  (Marokko, 6 juli 1973) uit De Panne
  Slachtoffer:
  Alban Demora (
  Veurne, 10 oktober 1988) uit Sint-Idesbald


  Feiten
  De Panne
  kapsalon ‘Le Salon’, Sleepenlaan
  Nacht van vrijdag op zaterdag 3 september 2020, rond halftwee.    • De beschuldigde zegt niet te weten waarom het slachtoffer zo opgedraaid was en blijft zeggen dat hij niemand heeft willen doden, zelfs dat alles uitgelokt werd en dat hij zich verdedigd heeft.
    • Bij het begin van het proces, heeft de verdediging van Abdellatif Belarbi (49) nogmaals getracht het moorddossier door een Franstalige rechtbank te laten behandelen.
    • Tevergeefs, volgens het Hof komt het verzoek te laat en bijgevolg wordt de queeste niet voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof.
    • De verdediging meende dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt omdat de spelregels blijkbaar overal anders zijn.
    • De verdediging dringt in deze fase niet verder aan, maar zal tijdens het proces pogen aan te tonen dat kwalificaties als moord en doodslag hier niet van toepassing zijn, wel iets anders.