Assisen, Assisen Vlaanderen, Justitie

NIET – Het Grondwettelijk Hof deelt mede: De Marie-Louise en Assisen zullen nooit vergaan

15 februari 2019  

Uit het Staatsblad van 12 januari 2018

Uittreksel uit arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 – Rolnummers 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497 en 6498

In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, ingesteld door Luc Lamine en Alphonsius Mariën, door de vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », door Auguste Verwerft, door de vzw « Liga voor Mensenrechten », door de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » en de vzw « Association Syndicale des Magistrats » en door de « Ordre des barreaux francophones et germanophone ».

Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters
E. De Groot en J. Spreutels,
en de rechters
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul,
F. Daoût, T. Giet en R. Leysen,
bijgestaan door de griffier F. Meersschaut,
onder voorzitterschap van voorzitter E. De Groot,
wijst na beraad het volgende arrest: (…)

Het arrest van het Grondwettelijk Hof

En wat met ons?
Eén van de opties was dat we op 31 december 2017 stopten met Justitie.
En de website zouden afbouwen.

Immers, het is één jaar geleden dat er nog een dossier voor het Hof van Assisen kwam.


Maar.
Na bijna twee jaar procederen voor het Grondwettelijk Hof
en het arrest op 21 december 2017
dat justitie oplegt met haar moorddossiers terug te keren naar het Hof van Assisen,
blijven we verder actief als gerechtsjournalist.


 

Dank aan wie ons,
met een abonnement,
in onze strijd trouw bleef.


Ondanks alles telde onze website nooit zo veel tienduizenden unieke bezoekers als in 2017.Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"