Justitie, Justitie Actua

38 – Eindelijk – Arrest Grondwettelijk Hof herstelt Hof van Assisen

16 januari 2018  

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"