Literatuur

LIT 04 – Felix Timmermans – Hoe lekker was dat bier in Lier

7 juni 2017  

De stad genoot,
vroeger helaas,
een grote bierberoemdheid.


De onvolprezen Kaves
wierd geslurpt en gesmaakt tot in Keulen,
diep in Frankrijk,
ver in Holland,
en overal te Lier smaakte hij gedurig naar nog.


’t Moet een plezierig, kloek bier geweest zijn,
een met een hart in,
gelust door Breughel
en door Keizer Karel,
en ouden van dagen als z’er over vertellen,
ziet men van goesting
het deugdwater op de lippen blinken.


En ’t moet fortuinmakend geweest zijn,
niet voor die het dronken,
maar voor hen die het maakten,
ten bewijze de prachtige gevels der Kavesbrouwerijen,
“Het Dambord”,
“De Eenhoorn”,
de “Biekorf”,
“De Hazewind”.


Het betreurde bier
is voorgoed van den aardbol verdwenen,
maar de dorst blijft even groot.


Smakelijkste pagina 33
uit
Schoon Lier (1924)
van Felix TimmermansReageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"