Het is hier triestig zonder Pol Vandemeulebroucke

Ja, misschien curieus, maar ik vind het jammer dat Pol Vandemeulebroucke (57) vanaf nu geen advocaat meer is en zeker de reden waarom. Ik ben niet de enige die dat vindt. De sociale media staan bol van meldingen pro-Pol. Van confraters, cliënten, gevangenispersoneel, mensen van de griffie, sportmannen en sportvrouwen, assisenklanten en assisenlezers. Pol had geen vijanden, behalve hier en daar een hele grote.Analyse door Gust Verwerft


*** Tussen de duimpjes en de likes geen magistraten en geen mensen uit de media gezien. Magistraten, tot daaraantoe, het zou hen kwalijk genomen worden. Pol was meestal hun tegenstrever en in die rol ging hij voor niemand opzij. Van journalisten had ik een positievere insteek verwacht. Pol heeft hen toch tientallen jaren veel schrijfplezier en veel filmplezier bezorgd als geboren verteller en grandioos acteur.


*** Mij is het ondertussen ook al kwalijk genomen dat ik van de veronderstelde deontologische fouten van Pol geen uitgesponnen items in mijn schrijfsels heb gemaakt, ook niet in mijn boeken waarin Pol met zijn bijna 50 processen voor het Hof van Assisen toch frequent opduikt.


*** Ik heb mij als journalist zo goed als nooit beziggehouden met dossiers of processen uit de wereld van de verdovende middelen, groot of klein, hard of soft. Ik ken de hoofdrolspelers in dergelijke dossiers niet en ik weet dus niets meer dan van horen-zeggen of van ergens-gelezen of haastig-gezien in opgeklopte tv-programma’s.


*** Naar verluidt was Pol precies in die kringen erg gekend en daar zou hij, in de verdediging van goed betalende klanten iets te ver zijn gegaan. Zo staat het in serieuze gazetten. Ik weet niet of dat zo is en ik twijfel dus want dat is niet de Pol die ik heb gekend, al zo lang, zelfs van toen hij nieuw advocaat was.*** De advocaat Pol Vandemeulebroucke uit die verhalen is zeker niet de advocaat Pol Vandemeulebroucke ik vanaf zijn assisendebuut in1993 bijna dertig jaar heb gekend als de bevlogen pleiter op het Hof van Assisen waar hij meestal verworpenen der aarde verdedigde die anderen niet meer wilden verdedigen. Vaak hopeloze gevallen of onverbeterbare types die door Pol nog een spatje hoop werden gegeven en waar hij een maximumstraf kon weg pleiten.


*** De cliënten die hij bij de volksjury kwam verdedigen waren bijna telkens antipathieke figuren, zwartgemaakt en vooraf afgemaakt in de media, soms echte volksvijanden  Hij is er telkens voor gegaan, vrijwel nooit met financiële bijgedachten.


*** Het is die Pol die ik ga missen omdat hij tegen alles en iedereen durfde ingaan, ook tegen de logica van de feiten.


*** Nee, Pol heeft geen mensen doen vrijspreken op het Hof van Assisen, Pol heeft geen juridisch-technische spitsvondigheden gebruikt en Pol heeft zich altijd bij de vaak zware straffen voor zijn cliënten neergelegd, in naam van de rechtvaardigheid.*** Jawel, Pol zal zeker zijn slechte kanten hebben gehad. Hij zal lang en goed moeten pleiten om ooit tot het vagevuur toegelaten te worden. Mogelijk is hij niet alle afspraken nagekomen en liep hij er de kantjes af omdat zijn tegenstanders het ook deden. Maar ik geloof nooit dat Pol ooit iemand verraden of bestolen heeft.


*** Ik heb met hem geregeld aan tafel in volkscafés gezeten en ik blijf hem dankbaar omdat hij mij daar ooit uit een erg moeilijke situatie heeft gered.


*** Vanzelfsprekend gaan we nog van Pol horen, nu hij bevrijd is hij van zijn zwarte toga. Bijvoorbeeld met het boek dat ooit over hem zal gepubliceerd worden.