Justitie1

HQ Justitie deelt mee

9 september 2020  


Naar aanleiding van het nieuwe gerechtelijk jaar wil het College van de hoven en rechtbanken graag enige nuttige informatie bekendmaken over de werking van de hoven en rechtbanken vanaf 1 september 2020.

1.

Alle zittingen worden georganiseerd,
en de vastgestelde zaken worden behandeld op de gebruikelijke manier.
Dat betekent dat al wie een oproeping ontving,
geacht wordt om op de zitting aanwezig te zijn,
of om zich te laten vertegenwoordigen door zijn advocaat.

De advocaat zal op de hoogte zijn van de gedeelde maatregelen in de verschillende rechtbanken.
Het is dus nuttig om vooraf bij hem of haar te informeren.


2.

Ook de griffies zijn toegankelijk,
waarbij de gekende voorzorgsmaatregelen gelden:
-afstand houden
-beperking van het aantal mensen in een ruimte
-dragen van het mondmasker enz…

Het is best om vooraf telefonisch of per mail contact op te nemen.

Zo kan het aantal bezoekers op de griffie worden beperkt
en krijgt u toch u alle nodige informatie.

Zo kan u bijvoorbeeld meteen de nodige documenten meebrengen, en mogelijk bespaart u zich een onnodige verplaatsing!

U kan de nodige e-mailadressen en telefoonnummers vinden de website van de betrokken rechtbank of hof,
zie : https://www.tribunaux- rechtbanken.be/nl.


3.

Indien u toch naar de rechtbank moet komen, vergeet dan uw mondmasker niet.
Het dragen ervan is verplicht in de gerechtsgebouwen en ook in de zittingszalen.

Daar kan de voorzitter van de kamer toelaten dat het masker wordt afgezet indien er voldoende afstand kan worden gehouden en indien het nodig is voor het goede verloop van de zitting.

Het personeel van de rechtbank zal toezien op de naleving van de corona-voorzorgsmaatregelen.

Samengevat, de hoven en rechtbanken functioneren ondanks de moeilijke context in dit nieuwe gerechtelijk jaar
zoals voorheen en passen de nodige voorzorgsmaatregelen toe!

Justitie is en blijft een essentiële dienstverlening die in het belang van eenieder verder moet worden verzekerd.

Laat ons dus waakzaam blijven en zorg dragen voor onze gezondheid en voor de rechtsstaat.Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"