Analyse 2 – We weten en voelen veel, maar we zijn nog niet zeker

 • Vierde procesdag in deze huis-tuin en keukenmoord met opnieuw de doortocht van gewone mensen die iets moeten komen zeggen over het vele goede en het vele kwade van de twee levende beschuldigen en het dode slachtoffer. Allemaal gekwelde zielen. Beetje zielig, eigenlijk, ondanks de menselijke ondervraging door voorzitter Bart Meganck.

 • Zus Cheyenne Man (28), alleenstaande mama van twee, beschrijft Athena als, al bij al, een goed meisje dat helaas door de drugs aan achtervolgingswaanzin begon te lijden, en nog geen klein beetje.
 • Nina Van Eeckhaut stelt de gepaste vragen om uit de antwoorden te kunnen afleiden dat de kinderen Man heel wat hebben meegemaakt, het slechtste eerst en dat in een gezin met vaak wisselende pseudo-vaders.
 • Graag geluisterd (en gekeken) naar Kimberley (32), de diplomatische cafébazin van De Posthoorn, over het oude-mensen-caféleven en de vrolijkheid, openhartigheid en onvermijdbare achterklap aldaar, zeker van Caroline en het graag flirten van Lorine, iets waar goddank niets mis mee is.
 • Caroline had zich tot enkele minuten voor haar dood goed geamuseerd, cava gedronken en gedanst en over niets had geklaagd. Café sluit altijd om 21u. Even later werd ze aan haar voordeur ‘doodgeslegen’

 • Eerlijke, tactvolle getuigenis van de slanke, blonde Lena (24) de dochter van Lorine. Ze dankt haar mama omdat ze haar leven had omgegooid uit bezorgdheid voor de dochter. Lena had niet graag dat mama een relatie had met Tarsis, tweemaal zo jong als mama, ‘maar dat was haar leven’.
 • Zo te horen vertelden moeder en dochter mekaar alles en dan willen de advocaten van de dode Caroline wel méér weten over een mogelijke stille vijandschap, misschien over verdwenen geld of over de rol van Tarsis als womaniser.
 • De ex-schoonzoon van Caroline kreeg ’s morgens een kopstoot van Tarsis, een ontregeld iemand waar iedereen schrik van had. Hij had de indruk dat Lorine niet graag had dat iemand aandacht kreeg van iemand, dat er een aanslepende geldkwestie uit 2017 was tussen Caroline en Lorine en dat Caroline problemen vermeed en makkelijk toegaf. ‘Ze heeft veel meegemaakt, altijd haar best gedaan voor de kinderen en een allerbeste oma.’

 • Inderdaad, Caroline belde naar de Goedkope Woning om deze firma te laten bevestigden dat ze NIET gebeld had om te klagen over Tarsis, zijn honden, zijn drugs. Wie zou dat gezegd hebben aan Tarsis?
 • Vanaf nu een lange reeks dichte of verre getuigen over het leven van de dode Caroline die 6 kinderen had en veel contact met hen was er niet. Toch zijn ze hier met een advocaat om genoegdoening te vragen.

 • Het goede nieuws is dat het de bedoeling is dit proces vrijdag, desnoods in de nacht van vrijdag op zaterdag af te werken, strafmaat inbegrepen. Dus niet laten duren tot maandag of dinsdag want het is zomer voor iedereen en in dit proces zijn er te veel toevallen om nog toeval te zijn.

 • De kinderen van de dode Caroline, te beginnen met zoon Jeffrey, klinken niet altijd zo positief. Leugens, drank, geldproblemen, … Ze zou te veel opgetrokken zijn met Lorine.

 • Tragisch: dochter Joyce (verpleegster) zegt dat ze aan haar drie kinderen niet durft zeggen dat hun oma door een vreemde vrouw werd doodgeslagen terwijl er anderen op stonden te zien.
 • Een andere dochter Sandy zegt dat ze haar moeder, al bij al, dankbaar moet zijn dat ze hen losgelaten heeft zodat ze een eigen en beter leven konden opzetten.
 • Pakkende getuigenis van dochter Cindy, ook een instellingskind, die zo snakte naar een nieuw en goed contact met de mama die vervangen werd door een nieuwe mama. ‘Op ’t laatst zag ik haar toen ik met de fiets voorbij reed, ik herkende haar, maar ik durfde niet stoppen. En nu zou ik het willen, maar nu kan het niet meer…
 • Samengevat: alle kinderen van Caroline dragen een zware rugzak maar het leven maakte hen zo krachtig dat ze nu aankunnen en, op hun manier, mooie mensen zijn geworden…
 • De grote menselijkheid waarmee deze voorzitter deze getuigen begeleidde, behoort tot de betere pagina’s in het Grote Assisenboek.

 • Juridisch kan het proces nog interessant worden als er voor Lorine medeplichtigheid zou gepleit worden.
 • We moeten voorzichtig zijn of doodslag krijgt een upgrade tot moord. Heeft de tweede beschuldigde Lorine De Witte (53) moedwillig de eerste beschuldigde Athena Man met leugens zodang opgehitst dat ze Caroline Kint (65) is gaan doodslaan?
 • Of is Lorine onschuldig en wordt ze meegesleept door een aantal toevalligheden waardoor de schijn tegen haar is. Na vier procesdagen zijn we er nog niet uit.