Gebeitelde Woorden, Standpunt

RIP Manu Ruys (1924-2017) over de rechterlijke macht – “De burger voelt zich slecht beschermd, met reden”

13 december 2017  

Politiek commentator
en journalist Manu Ruys
(1924 – 2017)
publiceerde in 1976
bij uitgeverij Pelckmans (Kapellen)
“Achter de Maskerade”.
Over macht, schijnmacht en onmacht.


Manu Ruys overleed vandaag.
Een zoon behoort tot de hoogste magistraten van het land.

Uit zijn boek halen we op pagina 38 een paragraaf over Justitie.


Ruim 40 jaar later klinken zijn bedenkingen alsof ze gisteren werden geschreven.


“… De kwalijke reputatie van Justitie als gesloten kaste is niet 
helemaal onterecht.
Er schuilt heel wat ongecontroleerde macht en ook willekeur.
Het bestuur van de geheimzinnige staatsveiligheid wentelt om de eigen as en wantrouwt parlementair toezicht om de efficienty van de dienst.

De magistratuur verwijst naar het beginsel van de machtenscheiding
om een absolute zelfstandigheid op te eisen.

Die pretentie is slechts ten dele verantwoord.
De rechterlijke macht functioneert gebrekkig.

De sector werd lange tijd stiefmoederlijk behandeld door regeringen enparlement.

Telkens wanneer moest worden gesnoeid in de begrotingsvoorstellen van de ministers, viel Justitie als eerste slachtoffer voor de hakbijl vande kabinetsraad.

Het heeft de modernisering van de werking fel vertraagd
en in de gerechtelijke diensten een malaise verwekt.

Op eigen kracht geraakt de sector niet gezond.

Democratisch toezicht op de manier waarop de sanering gebeurt, is noodzakelijk.
Maar ook delicaat.

Er is immers de insijpeling van het partijpolitieke milieu in de rechterlijke macht.

Na hun benoeming nemen de meeste magistraten afstand van de politiek.
Sommigen blijven echter nog wel de cliënt van de partij 
die ze deed benoemen,
en volgen dan de richtlijnen van “hun” ministers …"


pagina 40

"... 

Parlementaire onderzoekscommissies werden opgericht
om te onderzoeken hoe politiediensten en rechters werken.

Veel heeft het niet opgeleverd.
De ondoorzichtigheid blijft bestaan en dus ook het onbehagen.

Het gebeurt dat rechters hun beroepsplicht vergeten
en met politici en industriëlen een corrupte vriendenclub vormen.
en dat journalisten die naar de ontsporingen speuren, 
tegengewerkt worden.

Wanneer de democratische machine hapert,
de werking van de rechterlijke macht in de verdrukking komt
en onberispelijke magistraten worden gesaboteerd,
krijgen onzindelijke en criminele machtscentra vrij spel.

De burger weet het.
Hij voelt zich slecht beschermd.
Met reden…."1 reactie

 1. Gaby Van den Bossche schreef:

  Twitter 13/12/2017
  Gaby Van den Bossche
  voorzitter Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel;

  Dit werd 40 jaar geleden geschreven.
  
Intussen is er veel ten goede veranderd.
  
Denken we maar aan de oprichting van de Hoge Raad voor de Justitie en de depolitisering van benoemingen. 

  Er moet over gewaakt worden dat niet opnieuw wordt gepolitiseerd, bijvoorbeeld bij BIBC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"