Gebeitelde Woorden, Justitie, Opinie

18/10/2017 – We zijn niet alleen – Liga voor Mensenrechten wil ons Hof van Assisen snel terug

20 oktober 2017  

Wie het allemaal niet zo van nabij volgt en afgaat op het geschrijf in de gazetten, het koekeloeren op het internet en de slogans op Twitter, kan niet anders dan geloven dat de
Liga voor Mensenrechten,
via haar onvolprezen voorzitter
Jos Vander Velpen,
eergisteren in primeur bevallen is van de gedachte dat het Hof van Assisen snel opnieuw moet geÏnstalleerd worden omdat de correctionele rechtbank met moorddossiers niets anders kan dan de ongelijkheden en onrechtvaardigheden opstapelen.In dezelfde artikels, op papier of digitaal, lijkt het alsof Jos de volgende dag vanuit zijn groot gezag is gaan aankloppen bij het Grondwettelijk Hof om het onrecht ongedaan te maken.

Plus dat hem daar binnen de maand een gunstig gevolg werd voorgespiegeld.

Helaas, geloof nooit gazetten.
Zo is het niet geweest en zo zal het niet zijn.


Niet de eerste,
niet de enigste

De werkelijkheid is dat Jos en zijn Liga niet eens de eersten waren – en zeker niet de enigen – om de taaie procedure voor het Grondwettelijk Hof in te zetten.

Zelf hadden wij in augustus 2016 al de eerste juridische hindernissen genomen.

De Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten deed het ook,
alsmede enkele individuele juristen uit Vlaams-Brabant.

In de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad drukten ze zelfs een artikel over mij als “gerechtsjournalist verdedigt Hof van Assisen voor het Grondwettelijk Hof.”

Deze demarche wordt al beschreven in ons boek “Exit Hof van Assisen”, dat in augustus 2016 verscheen. Dit even voor de geschiedschrijving.


Als de nood het hoogst is,
is de Liga voor de Rechten van de Mens nabij

Nu is het de beurt aan de Antwerps-Limburgse advocaat Jos Vander Velpen, met zijn ruime ervaring als strafpleiter en assisenpleiter, om in de media het Hof van Assisen te verdedigen en een snelle terugkeer naar de vorige formule te eisen.

Jos heeft groot gelijk.

Het compromis dat justitieminister Koen Geens voorstelt
met het instellen van zogeheten criminele kamers,
in 2019,
gaat niet ver genoeg.

Er zijn goede punten bij en die hebben wij zelfs al hier en daar in een debat verdedigd.


Maar de volksjury inkrimpen van 12 tot 4 burgers, dat verstevigt alleen maar de greep van de magistratuur.


Als we die volksjury van 12 burgers kunnen behouden,
dan ga ik
(Gust Verwerft)
mee met de goede bedoelingen van Koen Geens die een eerbaar man is.


Ondertussen blijven we hopen dat het Grondwettelijk Hof genoeg staatsmanschap bij haar personeel kan vinden om te bepalen dat de hervorming, zeg maar het weggommen van het Hof van Assisen in strijd is met de grondwet.


Also sprach Jos Vander Velpen:

“De hervorming werd in de Kamer gestemd als Potpourri II onder het voorwendsel dat hierdoor meer gelijkheid zou ontstaan.”

“Twee jaar later weet nu iedereen dat het resultaat lachwekkend is.
Nooit was in de praktijk de ongelijkheid zo groot.”


“We moeten terug naar de situatie van 2015, mits enige retouches.”

“De grondwet is bij de hervormingen genegeerd.”


“Artikel 150 zegt dat zware criminele zaken voor een volksjury moeten komen.
Er is géén grondwetswijziging gekomen.
De grondwet werd omzeild door de wet op de verzachtende omstandigheden.”


“Alle denkbare, zelfs ondenkbare vormen van een verzachtende omstandigheid volstaan om het dossier naar de correctionele rechtbank door te sturen.”


“Hierdoor krijgt die lagere rechtbank plots de macht iemand tot 40 jaar gevangenis te veroordelen.”


De Grondwet
dan toch een vodje papier?

“Wat nu met het grondwettelijk verankerd recht om beoordeeld te worden door een volksjury?”

“We zitten nu volop in de rechtsongelijkheid en het gebrek aan waarborg op een eerlijk proces.”


“Overigens, wat is dat met die verzachtende omstandigheden?”
“Wat wordt daar precies mee bedoeld?”
“Dat staat nergens beschreven.”

“Komt daarbij dat moorddossiers
die naar een correctionele rechtbank worden gestuurd
overal anders worden behandeld,
afhankelijk van de regio en de samenstelling van de rechtbank.”


“Ik noem als voorbeeld de Kasteelmoord in Brugge, al maanden en maanden bezig.”
“En in Antwerpen en Turnhout worden geen geen getuigen opgeroepen en volstaat een. voormiddag om alles rond te krijgen.”


“Het zoeken naar rechtvaardigheid is nu vervangen door een loterij.”
“Ge kunt chance of tegenslag hebben.”


Antwerpen/donderdag/19 oktober 2017

,


Meer info


1 reactie

  1. Pascale De Block schreef:

    Reactie Pascale De Block uit Lokeren

    Laat ons hopen dat ze hun standpunt veranderen en inzien dat het nog veel erger is zonder Asissen.
    Dat ze zich laten inspireren door mensen die er tenminste veel van kennen.
    Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"