Gebeitelde Woorden

Wat Koen Geens zegt op herdenking Delhaize Aalst

9 november 2017  

Beste vrienden van Aalst,
beste mensen die zelf slachtoffer
of familielid van de slachtoffers bent,
geachte hoogwaardigheidsbekleders,


De tijd heelt niet alle wonden.
Toch niet wonden zoals degene waarom we vandaag hier samen zijn.


Wat de tijd in het beste geval doet, is afstand creëren
zodat ook mensen die het zelf hebben meegemaakt,
zich soms zullen afvragen of het wel echt is gebeurd.


Tot ze weer met hun neus op de feiten worden gedrukt
omdat de wonde wordt opengereten,
en ze opnieuw met al hun krachten willen weten wat er precies aan de hand is,
zodat hun rouw eindelijk kan beginnen.


Dat deze brutale moordpartijen nog altijd op éénieders lippen liggen,
ook van wie te jong is om het te hebben meegemaakt,
wijst op de gruwelijke ernst van de feiten,
en dus op het moeilijk aan te nemen gegeven dat de zaak onopgelost is gebleven.


Dit is een smet op onze rechtsstaat,
een smet die wij,
tegen de tand des tijds in,
moeten proberen uit te wissen.


Woorden schieten te kort op een ogenblik als dit,
en veel beschouwingen maken zou misplaatst zijn.


Het enige wat ik
als uw minister van Justitie
vandaag kan doen, i
s mijn diep en oprecht medeleven betuigen,
mijn blijvend persoonlijk engagement uitdrukken om
met de middelen die ter beschikking staan
de zaak in de goede richting te helpen duwen,
en
mijn luisterbereidheid
en
effectieve inzet herhalen
naar de slachtoffers en hun naastbestaanden.


Ik hoop uit de grond van mijn hart dat,
als we hier volgend jaar opnieuw zijn,
en we zijn hier nog geweest,
er licht is aan de horizon
die al te lang verduisterd is gebleven.


Laat ons nooit het geloof in mensen verliezen,
dus niet in de politie
en niet in de de justitie van vandaag
die de zaak moeten oplossen.


Nooit de hoop
dat morgen beter zal zijn dan vandaag,
en de waarheid aan het licht zal komen.


Daarom
hebben we twee jaar geleden de verjaring verlengd.


En nooit de liefde verliezen voor de mensen
die geleden hebben als slachtoffer
of met de slachtoffers.


Zij zijn vandaag de ware helden
voor wie ik
als politicus
enkel, nederig, mijn grote waardering
en bewondering wil uitdrukken.


Wij lijden met u mee.


Koen Geens/Aalst/donderdag 9 november 2017,


Meer info


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"