37 – VIDEO – Bende, Bouhouche en Beijer – We schreven het in … 1995 Hun proces voor het Hof van Assisen in Brussel start begin september 1994.


Het duurde zes maanden.
Er waren vijf beschuldigden.


Zelfs Pol Vanden Boeynants kwam getuigen.
Luc Hennart was onderzoeksrechter.


Ons boek: “Bloed, Bouhouche en Beijer”
Ondertitel:
“Over wat men anders nooit te weten komt”


Een van onze hoofdstukken heeft als titel
“Is dit het spoor naar de Bende van Nijvel?”


Nog enkele exemplaren:
15 euro
op onze BE92 0619 2762 5023 (Gust Verwerft)