35 – Dag 3 – Moeder geeft toe: “Ik kon het niet meer aan”Psychiater ziet geen toekomst voor jonge moordenaar

4 mei 2016  

Woensdag/4 mei 2016/

Het zal je kind maar wezen.
Het zal je moeder maar wezen.

De parabel van de lamme en de blinde

De moraliteitsgetuigen.

Och, Pascale Maes (47) heeft haar best gedaan.
Maar haar best doen, dat was niet genoeg.
Zowel zij als haar zoon hadden en hebben een vijs los.
-“Ik deed mijn best maar ik had weinig gevoelens voor Sven.”
-“Ik was in psychiatrische behandeling, ik kon het gewoon niet aan.”

Ze zaten ooit beiden in dezelfde instelling.

De jonge Sven met ADHD en autismespectrumsyndroom, een afwijking die tegenwoordig in is.
-“Het is door mijn problemen dat ook Sven is misgelopen.”
-“Ik kon hem niet opvangen, ik stond te koel tegenover hem.”
-“Ik kon het niet, zo simpel is het en ik vond en vind dat verschrikkelijk.”

-“OK, het is mijn fout, ik zoek geen excuses.”
-“Maar anderen hebben ook schuld.”

-“Ik zal zeggen wat ik bedoel.”
-“Sven verbleef in een internaat in Lovenjoel van 2003 tot 2007.”
-“Hij deed het daar goed.”
-“Maar bij de overgang naar het middelbaar onderwijs werd hij weggestuurd.”
-“Waarom? Omdat de school vanaf die leeftijd nog alleen voor meisjes was.”


 

De minderjarige halfzus van Sven Rottiers had het ook moeilijk.
-“Maar ik kon wel terugvallen op mijn vader.”
-“Sven kon dat niet.”


Stefan Rottiers (46) erkende Sven als wettelijke zoon tijdens zijn relatie met de moeder.
-“Ik ben niet zijn biologische vader en ik kon dat niet wegsteken.”
-“Ik had meer aandacht voor zijn vier jaar jongere zus, die wel mijn eigen kind is.”
-“Het is waar, ik heb haar altijd voorgetrokken.”


Marc Willen (47) was een stiefvader van Sven Rottiers.
Eén van de betere, zeg maar de beste.
Hij had acht jaar lang een relatie met Pascale Maes.

-“We waren amper twee maanden samen toen ze samen in therapie gingen.”
-“Wij hebben altijd voor opvang gezorgd, hoe moeilijk het ook was.”
-“We voelden ons in de steek gelaten.”
-“Voor dit soort kinderen als Sven bestaat eigenlijk geen opvang.”
-“Sven was zeer beïnvloedbaar en had vooral structuur nodig.”


Wat niet in het dossier staat

Marc Willen veroorzaakte een rel, tot zijn eigen verbazing.

-“Zekere dag moesten we naar de school komen, voor een gesprek.”
-“Er was sprake van een groepsverkrachting.”
-“Sven zou erbij zijn geweest.”

Meteen ontstond een heftig gekrakeel tussen advocaat Walter Damen en aanklager Hans Van Espen.

Walter Damen:
-“Hierover staat niets in het dossier!”
-“Ik hoop dat dit nieuwe element niet zal opduiken in uw eindvordering.”

Hans Van Espen:
-“Wees gerust, meester.”
-“Dat ben ik niet van plan.”


Het zal nog gebeuren

Klinisch psycholoog Eddy Trippas vreest voor een hervallen bij Sven Rottiers.
Hij waarschuwt voor de psychopathische trekjes van de beschuldigde.

Zijn conclusie klonk vernietigend.
Daarin staat dat Rottiers de gevolgen van zijn daden wel degelijk goed kon inschatten.

-“Hij vertoont antisociale en psychopathische kenmerken.”
-“Onder zijn oppervlakkige charme huist een zucht naar sensatie.”
-“Hij is kil, oneerlijk en roekeloos.”
-“Hij vertoont impulsief gedrag.”

De conclusie van het psychiatrisch onderzoek luidt dat Rottiers op het ogenblik van de feiten zonder discussie toerekeningsvatbaar was.

Gerechtspsychiater Rudy Verelst:
-“Zijn ontwikkelingsgeschiedenis en het gebrek aan een vaderfiguur hebben een grote rol gespeeld.”
-“Op het ogenblik van de feiten verkeerde hij niet in een staat van krankzinnigheid of ernstige geestesstoornis.”


Hoe zo, er is toch vooruitgang?

Walter Damen stelde dat zijn cliënt al ruim twee jaar veel vooruitgang boekt.

Sven Rottiers:
-“Op eigen initiatief heb ik me ingeschreven in begeleidingsprogramma’s.”

Psycholoog Trippas:
-“Een behandeling om het risico op recidive te verminderen duurt zeven tot tien jaar.”
-“Maar wetenschappelijke studies over de precieze duur om succes te boeken ontbreken.”

Voorzitter Peter Hartoch:
-“Wat was de invloed van de cocaïne tijdens zijn aanval op de oude vrouw?”
-“Hij heeft daarover tegenstrijdige verklaringen afgelegd.”
-“De ene keer zegt gij dat hij genomen heeft, de andere keer dan weer niet en dan weer wel.”

Psychiater Verelst:
-“Het gebruik van cocaïne doet je sneller over fysieke grenzen gaan.”
-“Agressie breekt dan nog sneller door.”


Vragen is een Recht

De gezworenen, die naar Leuvense gewoonte actief aan de debatten deelnemen hoewel ze door justitieminister Koen Geens uitgespuwd worden, gingen door op het cocaïneverhaal en wilden vooral het precieze tijdstip van het gebruik te weten komen.

Zij stelden hun vragen rechtstreeks aan de beschuldigde.

-“Ik heb 2,5 gram gerookt tussen 21 en 22 uur, in het opvangcentrum in Leuven waar ik verbleef.”
-“Niet lang nadien trok ik naar de flat van Gisèle Havet.”
-“Dat was zeker voor middernacht.”

Openbaar aanklager Hans Van Espen:
-“Dat klopt.”
-“De gestolen bankkaart van het slachtoffer werd voor het eerst gebruikt om 0.10 uur.”
-“Toen werd 600 euro afgehaald in een Fortis-kantoor op de Naamsesteenweg in Heverlee.”

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"