2018/09 LEU – ARREST – De gruwel van de stapelbedmoord

3 december 2018  

Hof van Assisen Leuven
van maandag 26 november tot vrijdag 30 november 2018

Lees verder …

Claes/Collaer – Proces in de Pers

1 december 2018  

Enkel voor abonnees. Registreer u of log in.

Claes/Collaer- Hoe het begon …

26 november 2018  

Enkel voor abonnees. Registreer u of log in.

Claes/Collaer – Agenda van het proces

26 november 2018  

Enkel voor abonnees. Registreer u of log in.

64 – Dag 5 – Final Count Down

25 november 2016  

Leuven/vrijdagvoormiddag/25 november 2016/

Advocaat Nico Matthijs eindigt een erg lang, taai pleidooi met de vraag om de gruwelijke feiten af te slanken tot gewild geweld, ongewilde dood.


Jammer, nee ietwat wraakroepend dat we hier tienmaal horen dat de aarde rond is en dat de aarde rond de zon draait. Want zo duidelijk is het hier.


Alle pleidooien waren terzake doende, goed opgebouwd en goed gebracht.


20161121_leuven_haddouch-6

Ben Pieters, openbaar aanklager

Idem voor het requisitoir dat een uitermate knap werkstuk was, een loflied op de volledigheid.


Zo knap en zo goed gebracht dat één toespraak had kunnen volstaan, geen zes.


Als het Hof van Assisen blijft bestaan, dan moet iets worden veranderd aan die spelregels.
Laat de openbare aanklager a.u.b. EERST zijn ding doen.
DAARNA kunnen de vele advocaten van de burgerlijke partijen nog de refreinen zingen.


We weten na een week luisteren en kijken dat Mohammed Hadj Haddouch (Tanger 1989) niet de slechte mens is en dat de dode Gilles Claessens (1988) niet echt volmaakt was. We weten dat Haddouch liegt en dat Claessens vandaag nog altijd een soort James Dean had moeten zijn, vol van levensvreugde.


Het waren allebei jongeren van deze tijd.


Tijdens zijn Laatste Woord sprak Hadj Haddouch voor het eerst twee zinnen na mekaar.

We hoorden dat hij spijt had – zeker voor de familie van Gilles – dat het te snel was gegaan om zich alles te herinneren en dat er geen enkele reden was om zo te keer te gaan.

Hij blijft zeggen dat hij niet wist dat er een mes in zijn rugzak stak.
Ook dat er niets op voorhand gepland was en dat alles zo vlug was gegaan.
“Zo snel, dat ik het zelf niet meer weet.”


FLASH – 15.07 – voorlezing van het arrest over de schuld – het is MOORD –
– Aanklager vordert 25 jaar prison – “25 jaar, de leeftijd van de vermoorde Gilles” – Leeftijd en blanco strafblad ingebracht als verzachtende omstandigheden – Jury is om 16:15 voor de tweede maal in beraad gegaan, ditmaal over de STRAFMAAT – … blijven volgen … 19u45 – Arrest wordt voorgelezen: “… veroordeeld tot bruto 27 jaar prison…”

PeterHartoch_sketch300Voorzitter Peter Hartoch breidt er zijn gebruikelijk slotwoord aan.

“Meneer Haddouch, een zware straf, dat wel, maar de feiten waren ook heel ernstig.”

“Ik weet niet of u alles hebt gezegd wat kon gezegd worden.”

“Alles zeggen over de feiten en wat er gebeurd is, zal nodig zijn om in aanmerking te komen voor een vervroegde vrijlating.”

“Ik wens u veel moed toe en hoop dat u mijn raadgevingen ter harte zal nemen.”

“Het is in uw belang, in het belang van de samenleving en in het belang van de burgerlijke partijen.”


In het voorjaar 2017 start een volgend assisenproces in Leuven.

,

35 – Dag 3 – Moeder geeft toe: “Ik kon het niet meer aan”Psychiater ziet geen toekomst voor jonge moordenaar

4 mei 2016  

Woensdag/4 mei 2016/

Het zal je kind maar wezen.
Het zal je moeder maar wezen.

De parabel van de lamme en de blinde

De moraliteitsgetuigen.

Och, Pascale Maes (47) heeft haar best gedaan.
Maar haar best doen, dat was niet genoeg.
Zowel zij als haar zoon hadden en hebben een vijs los.
-“Ik deed mijn best maar ik had weinig gevoelens voor Sven.”
-“Ik was in psychiatrische behandeling, ik kon het gewoon niet aan.”

Ze zaten ooit beiden in dezelfde instelling.

De jonge Sven met ADHD en autismespectrumsyndroom, een afwijking die tegenwoordig in is.
-“Het is door mijn problemen dat ook Sven is misgelopen.”
-“Ik kon hem niet opvangen, ik stond te koel tegenover hem.”
-“Ik kon het niet, zo simpel is het en ik vond en vind dat verschrikkelijk.”

-“OK, het is mijn fout, ik zoek geen excuses.”
-“Maar anderen hebben ook schuld.”

-“Ik zal zeggen wat ik bedoel.”
-“Sven verbleef in een internaat in Lovenjoel van 2003 tot 2007.”
-“Hij deed het daar goed.”
-“Maar bij de overgang naar het middelbaar onderwijs werd hij weggestuurd.”
-“Waarom? Omdat de school vanaf die leeftijd nog alleen voor meisjes was.”


 

De minderjarige halfzus van Sven Rottiers had het ook moeilijk.
-“Maar ik kon wel terugvallen op mijn vader.”
-“Sven kon dat niet.”


Stefan Rottiers (46) erkende Sven als wettelijke zoon tijdens zijn relatie met de moeder.
-“Ik ben niet zijn biologische vader en ik kon dat niet wegsteken.”
-“Ik had meer aandacht voor zijn vier jaar jongere zus, die wel mijn eigen kind is.”
-“Het is waar, ik heb haar altijd voorgetrokken.”


Marc Willen (47) was een stiefvader van Sven Rottiers.
Eén van de betere, zeg maar de beste.
Hij had acht jaar lang een relatie met Pascale Maes.

-“We waren amper twee maanden samen toen ze samen in therapie gingen.”
-“Wij hebben altijd voor opvang gezorgd, hoe moeilijk het ook was.”
-“We voelden ons in de steek gelaten.”
-“Voor dit soort kinderen als Sven bestaat eigenlijk geen opvang.”
-“Sven was zeer beïnvloedbaar en had vooral structuur nodig.”


Wat niet in het dossier staat

Marc Willen veroorzaakte een rel, tot zijn eigen verbazing.

-“Zekere dag moesten we naar de school komen, voor een gesprek.”
-“Er was sprake van een groepsverkrachting.”
-“Sven zou erbij zijn geweest.”

Meteen ontstond een heftig gekrakeel tussen advocaat Walter Damen en aanklager Hans Van Espen.

Walter Damen:
-“Hierover staat niets in het dossier!”
-“Ik hoop dat dit nieuwe element niet zal opduiken in uw eindvordering.”

Hans Van Espen:
-“Wees gerust, meester.”
-“Dat ben ik niet van plan.”


Het zal nog gebeuren

Klinisch psycholoog Eddy Trippas vreest voor een hervallen bij Sven Rottiers.
Hij waarschuwt voor de psychopathische trekjes van de beschuldigde.

Zijn conclusie klonk vernietigend.
Daarin staat dat Rottiers de gevolgen van zijn daden wel degelijk goed kon inschatten.

-“Hij vertoont antisociale en psychopathische kenmerken.”
-“Onder zijn oppervlakkige charme huist een zucht naar sensatie.”
-“Hij is kil, oneerlijk en roekeloos.”
-“Hij vertoont impulsief gedrag.”

De conclusie van het psychiatrisch onderzoek luidt dat Rottiers op het ogenblik van de feiten zonder discussie toerekeningsvatbaar was.

Gerechtspsychiater Rudy Verelst:
-“Zijn ontwikkelingsgeschiedenis en het gebrek aan een vaderfiguur hebben een grote rol gespeeld.”
-“Op het ogenblik van de feiten verkeerde hij niet in een staat van krankzinnigheid of ernstige geestesstoornis.”


Hoe zo, er is toch vooruitgang?

Walter Damen stelde dat zijn cliënt al ruim twee jaar veel vooruitgang boekt.

Sven Rottiers:
-“Op eigen initiatief heb ik me ingeschreven in begeleidingsprogramma’s.”

Psycholoog Trippas:
-“Een behandeling om het risico op recidive te verminderen duurt zeven tot tien jaar.”
-“Maar wetenschappelijke studies over de precieze duur om succes te boeken ontbreken.”

Voorzitter Peter Hartoch:
-“Wat was de invloed van de cocaïne tijdens zijn aanval op de oude vrouw?”
-“Hij heeft daarover tegenstrijdige verklaringen afgelegd.”
-“De ene keer zegt gij dat hij genomen heeft, de andere keer dan weer niet en dan weer wel.”

Psychiater Verelst:
-“Het gebruik van cocaïne doet je sneller over fysieke grenzen gaan.”
-“Agressie breekt dan nog sneller door.”


Vragen is een Recht

De gezworenen, die naar Leuvense gewoonte actief aan de debatten deelnemen hoewel ze door justitieminister Koen Geens uitgespuwd worden, gingen door op het cocaïneverhaal en wilden vooral het precieze tijdstip van het gebruik te weten komen.

Zij stelden hun vragen rechtstreeks aan de beschuldigde.

-“Ik heb 2,5 gram gerookt tussen 21 en 22 uur, in het opvangcentrum in Leuven waar ik verbleef.”
-“Niet lang nadien trok ik naar de flat van Gisèle Havet.”
-“Dat was zeker voor middernacht.”

Openbaar aanklager Hans Van Espen:
-“Dat klopt.”
-“De gestolen bankkaart van het slachtoffer werd voor het eerst gebruikt om 0.10 uur.”
-“Toen werd 600 euro afgehaald in een Fortis-kantoor op de Naamsesteenweg in Heverlee.”

64 – Dag 6c – Een goed woordje

2 oktober 2015  

Leuven_gebouw_10Wat een cynische grapjas toch, deze voorzitter.

“U hebt onnoemelijk geluk gehad met deze jury, die blijk gaf van veel menselijkheid.”


Iemand die na een juridische hocus pocus tot 20 jaar prison wordt veroordeeld voor “foltering”, krijgt tijdens een slotspeech van de voorzitter te horen, dat het om een MILDE straf gaat.

We hopen de gelegenheid te hebben al zijn slotwoorden ooit eens te verzamelen en te publiceren.


Zoals het nu alom de gewoonte wordt, krijgen de veroordeelden na de voorlezing van de straf er een preek bij, goedbedoeld of niet. Het zijn vaak stereotiepe zinnen die we niet alleen in Leuven te horen krijgen, maar wellicht uit een of ander draaiboek komen.

Bij Jérôme Billens (30) was het nog niet doorgedrongen dat hij 20 jaar prison kreeg opgelegd.

-“De volksjury gelooft dat u later opnieuw normaal kunt functioneren in de maatschappij.”
-“U maakte zich schuldig aan extreme gruwel.”
-“Daarom was dit geen vanzelfsprekende beslissing.”
-“Ik vraag me af of u zich wel volledig bewust bent van de ernst van de feiten.”

-“De volksjury hield enerzijds rekening met de feiten en de schade, niet alleen aan Platteau.” 
-“Ook de nabestaanden liepen zware morele schade op.” 

-“Anderzijds zorgt de volksjury er met dit arrest voor dat u binnen afzienbare tijd (sic) kan vrijkomen.” 
-“Geef uzelf eerst de tijd om dit drama te verwerken en na te denken over wat u hebt aangericht.”
-“Zoek vervolgens een concreet plan voor de toekomst.” 
-“Vanaf morgen moet u daaraan beginnen werken.”

-“De maatschappij heeft voldoende vertrouwen in u en gelooft in uw kunnen.” 

-“Maar besef ook dat u een gevaarlijk iemand bent.” 
-“Dat zit in u en ik weet niet of de maatschappij daar iets aan kan veranderen.” 

-“U hebt ons beroofd van een mensenleven.” 
-“Nu kan u iets terugdoen: de burgerlijke partij vergoeden en uw leven weer in handen nemen.”


Onder voorwaarde van goed gedrag in de gevangenis komt Jérôme Billens zoals iedereen in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling.
-Hij zit vast sinds februari 2013.
-Over vier jaar kan hij een aanvraag doen om vroeger vrij te komen.


Ook de twee andere veroordeelden, Guy De Coster (55) en Linda Tielemans (53), kregen de obligate goede raad mee.

Ze werden veroordeeld tot 18 maanden met uitstel gedurende vijf jaar.
Mild, inderdaad.
Zeker vergeleken met de pittige strafvordering van de openbare aanklager.

-“Het milde oordeel van de jury geldt ook voor jullie.”
-“Ook dat was niet vanzelfsprekend.”
-“U heeft beiden meegewerkt aan de gruwelijke feiten.”
-“Een zinvolle manier van leven wordt de uitdaging.”
-“In elk geval helemaal anders dan het tot dusver verliep.”


 

Billens_HLN01102015Zo begon het

Jérôme Billens (30) werd aanvankelijk beschuldigd van doodslag op Alain Platteau (53) in Kraainem op 10 februari 2013.
-Zijn moeder Linda Tielemans (53) en haar partner Guy De Coster (55) stonden terecht op betichting van schuldig verzuim.
-De feiten speelden zich af op het appartement van het koppel aan de Jozef Van Hovestraat 55. -Zowel Platteau als Billens logeerden daar.

-De Zoeten Inval.
-Wein, Weib und Gesang.


Meer over dit proces

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"