Veelgelezen

07/01/2020 – Proces aanslagen Zaventem-Maalbeek op komst – Volksjury mag niet misbruikt worden

7 januari 2020  


De problemen zitten er al jaren aan te komen
en iedereen weet het,
maar niets beweegt want de politiek is met Serieuzere Dingen bezig.

We hebben het over het proces voor het Hof van Assisen in Bruxelles
waar vroeg of laat pakweg 15 beschuldigden moeten terecht staan
in de affaire van de moordende, terroristische aanslagen van 22 maart 2016
op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek
met 32 doden en 340 gewonden.

Volksjury of niet,
het proces gaat maanden duren,
misschien zelfs een jaar of langer.1
Mét een volksjury zou het alleszins het snelst gaan,
want dan worden geen dagenlange of wekenlange onderbrekingen ingelast,
zoals bij de Kasteelmoord die voor de correctionele rechtbank Brugge een jaar duurde,
annex nog een halfjaar voor het Hof van Beroep Gent.


2
Bij een gigantisch proces rond het dossier Zaventem-Maalbeek wordt personeel het allergrootste probleem.
Geen van de zetelende magistraten mag in de voorbereiding of tijdens het proces ziek worden.
In het slechtste geval moet alles dan van vooraf aan herbeginnen.


3
Ziek worden, dat geldt evenzeer voor de uitgelote burgers-juryleden.
De wet voorziet dat ze met 12 zijn plus evenveel vervangers, 24 dus.

3a
Het is nooit gebeurd dat een proces voor het Hof van Assisen het einde niet haalde,
bij gebrek aan fitte juryleden.

3b
Zelfs de langstdurende processen niet,
zoals rond Patrick Haemers, Bouhouche-Beijer, André Cools, Marc Dutroux.

3c
Ditmaal zal het extreem lang duren en gezondheid en mentale weerbaarheid zijn geen elastiekjes.

3d
Tel er dan in de media de verwachte commercieel geïnspireerde bangmakerij bij
en dan wordt duidelijk dat de wetgever rond 1830 het Hof van Assisen niet heeft ingesteld om er een volksjury te laten oordelen over zo veel Verzameld Kwaad zoals terug te vinden bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.

3e
Zelfs al zouden alleen drie beroepsrechters zetelen,
dan nog moeten duizenden schuldvragen worden beantwoord
en naar honderden pleidooien worden geluisterd.


4
Enfin, er is een oplossing die al jaren gereed ligt maar niet aangepakt wordt.
De eerste keer moesten we 541 dagen wachten op regering
en ditmaal dreigt het even lang te duren.


5
Wat de politiek niet doet, doet een groep van onafhankelijke juristen en supporters van het Hof van Assisen wel. 
Eerder was de groep al actief bij de redding van het Hof van Assisen door het Grondwettelijk Hof.

Zo werd/wordt er ditmaal een wetsvoorstel opgesteld dat processen rond mega-terrorisme loskoppelt van een volksjury.


6
Het is wachten op een gekozene of politieke partij die dit voorstel oppikt.


Gust Verwerft


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen/donderdag/2 januari 2020

  


28 december 2019

WETSVOORSTEL

HERZIENING VAN DE GRONDWET

Herziening van artikel 150 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende de behandeling van criminele zaken door de gewone strafgerechten, teneinde de gezworenen niet aan een onredelijk groot gevaar bloot te stellen.


(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad, 23 mei 2019)

De wet zal volgens het voorstel kunnen bepalen dat de wet kan bepalen dat de rechtbanken zonder de bijstand van een jury kennis nemen van criminele zaken, wanneer het Hof van Cassatie, teneinde de gezworenen niet aan een onredelijk groot gevaar bloot te stellen, de zaak in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald, verwijst naar de gewone strafgerechten.

De regeling is facultatief.

De wetgever kan de regeling beperken tot welbepaalde gevallen.

Hij kan ze laten gelden voor zaken van terrorisme en georganiseerde misdaad of voor alle gevallen.

De wetgever bepaalt de te volgen procedure.

In ieder geval wordt de beslissing genomen door het Hof van Cassatie, samengesteld op de bij de wet bepaalde wijze. De beslissing kan alleen genomen worden teneinde de gezworenen niet aan een onredelijk groot gevaar bloot te stellen.

Enkele toelichtingen


1
In 1986 werd in Frankrijk een aparte assisenprocedure ingevoerd voor terrorismezaken.

Dit bijzonder Hof van Assisen (dat enkel zetelt in Parijs) is niet samengesteld door mensen bepaald door het lot maar wel uitsluitend door professionele magistraten (zie inzonderheid artikel 698-6 van de Franse Code de procédure pénale en loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État).


2
Deze regeling werd aangenomen nadat een lid van Action Directe in 1986 de juryleden ter zitting bedreigd had en er de dag nadien vijf juryleden (van de negen) een doktersbriefje indienden.

“En 1986, lors du procès des terroristes du groupe Action Directe, ces derniers profèrent des menaces à destination des neuf jurés citoyens tirés au sort leur promettant les “rigueurs de la justice prolétarienne”. Le lendemain de cet épisode, cinq jurés refusent de siéger, obligeant au renvoi du procès. A la suite de cette affaire, une loi est votée le 9 septembre 1986 étendant les compétences de la cour d’assises spéciale aux affaires de terrorisme. Jusqu’à cette date, cette cour créée en 1982, était destinée à juger uniquement les crimes commis par les militaires.”

(Guillaume Dussourt, Procès Merah: comment fonctionne la cour d’assises spéciale?,
22 november 2017, www.bfmtv.com/)


3
“Cette formation exceptionnelle (à défaut d’être d’exception) a été imaginée en 1986 : lors du procès d’Action directe, devant une cour d’assises «normale», l’un des accusés a proféré des menaces à l’encontre des jurés, qui sont des citoyens tirés au sort. Cinq des neuf jurés avaient obtenu un certificat médical pour ne plus siéger au procès, qui avait dû être reporté”

(Cour d’assises spéciale : ce qu’il faut savoir, 31 maart 2017, www.ladepeche.fr/).


4
Bij de bespreking van een wetsvoorstel tot hervorming van het Hof van Assisen en een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het Hof van Assisen werd in 2009 in de Senaat reeds gewezen op de problematiek van de berechting door een volksjury van terroristische misdaden en misdaden gepleegd door de georganiseerde misdaad.
(Gedr. St., Senaat, 2008 – 2009, nr. 4-924/4, pp. 103, 154, 172, 173, 174, 223 en 262).


5
In het verleden werd reeds voorgesteld om terroristische misdrijven aan de bevoegdheid van het Hof van Assisen te onttrekken: “Terroristische misdrijven met een of meer dodelijk slachtoffer(s)”

(Artikelen 137-138 van het Strafwetboek):
Er wordt niet uitgegaan van een vermoeden van politiek misdrijf.
Derhalve wordt het voormelde basiscriterium toegepast (dodelijk slachtoffer en intentie om te doden).

De Commissie acht het evenwel aangewezen in deze gevallen rekening te houden met het risico van een onmogelijkheid om de volksjury samen te stellen vanwege van een reële dreiging of druk, zodat op dit punt een voorbehoud in de wet moet worden ingeschreven.


(…)7
Als het van minister van Justitie Koen Geens afhangt, wordt de assisenprocedure bijgestuurd. Volgens de CD&V-minister heeft een proces met een volksjury nog wel zin bij bijvoorbeeld passionele misdrijven.

“Maar voor bijvoorbeeld georganiseerde misdaad en terrorisme is een volksjury minder geschikt omdat daar onder meer het element speelt dat mensen bang zijn om in een jury te zitten.”

Dat heeft minister Geens gezegd in “De Zevende Dag”
(Georganiseerde misdaad en terrorisme niet meer voor volksjury?)
De Morgen, 16 november 2014).

VOORSTEL

Enig artikel

Artikel 150 van de Grondwet, gewijzigd bij de herziening van de Grondwet van 7 mei 1999, wordt aangevuld met een lid, luidend:
“De wet kan evenwel bepalen dat de rechtbanken zonder de bijstand van een jury kennis nemen van criminele zaken, wanneer het Hof van Cassatie, teneinde de gezworenen niet aan een onredelijk groot gevaar bloot te stellen, de zaak in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald verwijst naar de gewone strafgerechten.”LL/gv1 reactie

  1. Marcel Croes schreef:

    Marcel Croes (Knokke-Heist)

    Waarom niet voor de krijgsraad brengen?
    Dat kan toch!

Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"