SERIE - Onze Vlaamse Schrijvers

Serie 12 – Willem Elsschot (in 1904) – “Ik heb gedroomd dat gij op sterven laagt”

18 februari 2020  

Aan mijn moeder

Ik heb gedroomd, o moeder,
 dat gij op sterven laagt,
 en voor het al te sluiten,
 mij lang in d’oogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
 van recht door ’t leven gaan;
 hebt toen nog eens geglimlacht,
 en alles was gedaan.

‘k Wou om vergeving smeeken,
 waarvoor, ik wist het niet,
 en bij u nederknielen;
 mijn knieën bogen niet.

Toen wist ik dat ‘k u nimmer
 nog iets vergelden kon.
 Uw stem deed mij ontwaken
 in ’t klare licht der zon.

Daar blonken groote tranen
 van heil en droefenis.
 En ‘k voelde diep in ’t harte
 wat eene moeder is.

Willem Elsschot
 Antwerpen 1904

(Uit Verzameld Werk)

L12


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"