Justitie, Questies

J77 – Walter De Smedt over Koen Geens voor wie wetten niet tellen – “Het belang van een zakenadvocaat…

14 mei 2018  

In 1978 – dus al 40 jaar geleden – trok de waanzinnig populaire eerste-minister Leo Tindemans naar de Koning om er het ontslag van de regering aan te bieden met de historische uitspraak “Voor mij is de grondwet geen vodje papier”.


Ex-onderzoeksrechter Walter De Smedt stelt in zijn gastbijdrage op Apache.be dat diezelfde grondwet voor justitieminister Koen Geens ondertussen WEL een vodje papier is geworden.


Hoe anders uit te leggen dat Koen Geens een zelfverklaarde rechtbank wil oprichten: de Brussels International Business Court (BIBC)?


De Smedt vindt dat ongehoord, zeker voor een minister die hoewel zelf advocaat zijnde, al driemaal door het Grondwettelijk Hof werd teruggefloten, o.a. met zijn afschaffing van het Hof van Assisen.


“Inplaats van dat deze terechtwijzingen bij de minister enige bescheidenheid zou gebracht hebben, doet hij driest verder.”Uit het betoog van rustend magistraat  Walter De Smedt:

“De nieuwe rechtbank zal internationale handelsgeschillen tussen bedrijven behandelen.
Dat zal in de Engelse taal gebeuren.
De rechters zullen geen beroepsrechters maar lekenrechters, arbiters, zijn die geselecteerd worden uit experts in deze materies.”

“In de geest van een zakenadvocaat zoals Koen Geens is de oprichting van dergelijke rechtbank een evidentie.
Het is de ultieme zet om aan de gewone rechtspleging te ontsnappen, de beroepsrechter te ontwijken en zaken te regelen tussen experten.”

“Wat in de geest van een justitieminister leeft, is in dit land evenwel niet voldoende,
of zou dat minstens niet mogen zijn.
Leo Tindemans vond dat de grondwet ook voor ministers telt.”


Hij is dus doof?
Of iets anders?

Wat een minister geworden zakenadvocaat zich nu allemaal mag permitteren.

“Tot driemaal toe werd meester Geens door het Grondwettelijk Hof terug gefloten.
Eerst werd de afkoopwet afgekeurd,
nadien volgden twee vernietigingen wegens aantasting van de grondwet en miskenning van de hoogste rechtsregels.”

“Koen Geens heeft duidelijk een keuze gemaakt:.
Zijn ministeriële verantwoordelijkheid als garantie voor de eerbiediging van de hoogste wet en zijn academisch fatsoen als universiteitsprofessor moeten wijken voor het belang van de zakenadvocaat.”


Het kan niet.
Het mag niet.

Dat zijn plan voor de oprichting van de nieuwe rechtbank in strijd is met meerdere, grondwettelijke voorzieningen, lijkt hem niet in het minst te storen.

“Dat iedere burger gelijk is voor de wet
en recht heeft op een gelijke behandeling,
er geen uitzonderingsrechtbanken mogen worden opgericht,
en rechters voor het leven worden benoemd
zal hem worst wezen.”

Wat het nog erger maakt is dat de premier het lijkt te aanvaarden, er in de partij van Koen Geens geen verzet tegen komt, en het parlement het wellicht zal slikken.


Geen rechter meer nodig

De rechter wordt ontweken om plaats te maken voor een vertrouwelijk akkoord tussen partijen of de door hen aangestelde experten.

Tot wat dergelijke ingrepen kunnen leiden, is duidelijk aangetoond door het onderzoek van de commissie op de uitgebreide minnelijke schikking.

De analogie tussen de uitgebreid onderzochte afkoopwet en het huidig voorstel is zelfs voor een leek te begrijpen.

In beide gevallen wordt de rechter ontweken om plaats te maken voor een vertrouwelijk akkoord tussen partijen of de door hen aangestelde experten.

De finalisering van het grote plan tot ‘depenalisering’ en ‘commercialisering’ van justitie, de oprichting van een uitzonderingsrechtbank voor het grote kapitaal, moest nog komen.


De burger bedrogen

Natuurlijk begrijpt de burger niet wat boven zijn hoofd wordt bedisseld.
En nog minder wat er in een beslissing van een grondwettelijk hof staat

Dat geldt ook grotendeels voor zijn vertegenwoordiger.
De partijtucht verplicht hen tot zelfbedrog.

Maar de burger is niet zo dom.
Met 16,4 % zet CD&V het slechtste resultaat neer sinds de verkiezingen in 2014.
Dat kan enkel nog erger worden.

Het zijn dezelfde disfuncties waardoor de Arco-militanten hun centen kwijt speelden die nu door de experten van de Brussels International Business Court in een arbitrage zullen worden gegoten.

Dat de CD&V niet langer een volkspartij maar een door een zakenadvocaat geïnspireerde partij van slechts één stand, deze van het grootkapitaal, is geworden zal de kiezer niet ontgaan.

Maar zelfs de kiesdrempel is voor Koen Geens geen beletsel zomin als de grondwet dat is.
Immers: wiens brood je eet, diens woord je spreekt”.

, , ,


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"