Actua, Grote Processen, Justitie1, Media, Vandaag

Waarom Ruslan Malinovskyi wordt VRIJGESPROKEN en “procureur” Kris Wagner op zijn bek gaat

14 april 2019  

Er zijn zo van die dingen waar ge niet moet,
moogt
of kunt aan twijfelen.
Dossier 566 : PO1 – 06.04.2019 : KRC Genk – KAA Gent

Gelet op het scheidsrechterverslag van de h. Lawrence VISSER d.d. 07.04.2019;

Gelet op de disciplinaire vervolging van speler Ruslan MALINOVSKYI (KRC Genk) door het Bondsparket d.d. 08.04.2019;


Gehoord ter zitting de bondsprocureur, de h. Kris WAGNER, in zijn vordering t.a.v. speler Ruslan MALINOVSKYI ;

Gehoord ter zitting speler Ruslan MALINOVSKYI,
in zijn middelen van verdediging bijgestaan
door Mter Jochem MARTENS,
Eric GERITS (CEO KRC Genk)
en
Philippe CLEMENT (trainer KRC Genk);


Gelet op de door het Bondsparket bijgebrachte beelden en screenshots van deze beelden;

Gelet op de door de verdediging bijgebrachte stukken, inclusief tv-beelden, en conclusie;

Gelet op de indicatieve tabel voor het Profvoetbal;


1

Uit de door beide partijen voorgebrachte beelden blijkt dat in de 93steminuut van de wedstrijd speler Malinovskyi
ter hoogte van de hoekschopvlag
in een bitsig duel verwikkeld was
met spelers Verstraete en Souquet van KAA Gent,
teneinde het bezit over de bal te kunnen behouden.

Hierbij beging speler Verstraete een fout op speler Malinovskyi
door deze onder meer met het shirt naar beneden te trekken,
waardoor beide spelers ten val kwamen.

Bij dit neerkomen raakte speler Malinovskyi speler Verstraete
met de studs van zijn linkerschoen
in het aangezicht
ter hoogte van de oogkas.

Speler Verstraete diende hierbij verzorgd te worden
en kon de wedstrijd verder zetten.


2

Scheidsrechter Visser gaf voor dit incident aan speler Malinovskyi een directe rode kaart.

Het verslag van de scheidsrechter vermeldt hieromtrent
als motivering
“speler Malinovskyi kwam door deze actie op de rug terecht
met beide benen in de lucht.

Onmiddellijk daarna draaide Ruslan Malinovskyi zich plots richting de Gent speler
en maakte hierbij,
mijn inziens,
een vrijwillige beweging met het linkerbeen richting zijn tegenstrever.

Ruslan Malinovskyi raakte zijn tegenstrever met de studs in het aangezicht
en bracht hiermee zijn fysieke integriteit in gevaar”;


3

Ter zitting van heden vordert de Bondsprocureur
in hoofdorde
een schorsing van 7 wedstrijden
overeenkomstig nr.6 van de indicatieve tabel voor het Profvoetbal
(opzettelijke trap met de voet),

in ondergeschikte orde
vordert hij een schorsing van 5 tot 6 wedstrijden
overeenkomstig nr.6 van de indicatieve tabel voor het Profvoetbal
(onopzettelijke trap met de voet);


4

Ten onrechte
meent het Bondsparket dat een ”violent conduct“
ook kan begrepen worden in de zin van een onopzettelijk misdrijf
waarbij
in hoofde van de speler
een gebrek aan voorzorg
of zorgvuldigheid kan verweten worden,
zodat ook toepassing kan gemaakt worden van de indicatieve tabel nr.6 voor het Profvoetbal;

4a

Violent conduct impliceert noodzakelijker wijze een opzettelijke daad
in de vorm van een slag, een trap,
een elleboog-
of kopstoot;


5

De cruciale vraag in onderhavig dossier is te weten
of er sprake is van een opzettelijke en bewuste actie
(violent conduct),
hetwelk verder gaat dan een louter gebrek aan voorzorg
of zorgvuldigheid in hoofde van de pleger der feiten;


6

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal
dient derhalve te onderzoeken
of het
buiten elke gerede twijfel
vaststaat dat speler Malinovskyi opzettelijk zijn tegenspeler raakte;


7

Aangezien speler Malinovskyi ter zitting benadrukte
dat het louter ging om een onopzettelijk contact
dient het Bondsparket het opzettelijk karakter ervan te bewijzen,
gezien de betrokkene niet geacht wordt zijn onschuld aan te tonen;


8

Het Bondsparket staafde zijn argumentatie
op basis van:
het verslag van de scheidsrechter,
een grondige analyse van de beelden,
de aanwezigheid van een motief,
de antecedenten van de speler
en de aard en ernst van de verwondingen;


9

De Geschillencommissie
dient hierbij vast te stellen dat enkel de analyse van de beelden
uitsluitsel kan geven over
het al dan niet opzettelijk karakter van de feiten;

9a

Het verslag van de scheidsrechter is immers niet eenduidig in die zin
gezien Dhr. Visser hierin letterlijk melding maakt van het feit
“mijn inziens maakte hij een vrijwillige beweging”;

De aard
en ernst van de verwondingen
kunnen ook onopzettelijk veroorzaakt zijn
en er is geen concreet bewijs van het motief.

Verwijzing naar de antecedenten kan aangewend worden teneinde de strafmaat te bepalen doch kan niet in rekening gehouden worden om de schuldig verklaring te bewijzen,
zoniet vervalt men in het principe “éénmaal een dief, altijd een dief”,
quod non;


10

Het Bondsparket analyseerde beeld per beeld de betrokken fase,
waaruit het concludeerde dat speler Malinovskyi
wel degelijk bewust zijn tegenspeler vol raakte in het aangezicht;


11

Ook de verdediging maakte een analyse van de beelden
en kwam tot de conclusie aan de hand van
enerzijds een analyseverslag van het valincident door de KUL (prof. Dr. Koen Milisen)
en anderzijds van een biomechanische analyse door RS Scan International
dat de linkervoet van de betrokken speler
op onvrijwillige wijze in het aangezicht terechtkwam van speler Verstraete;


12

Spijts deze verslagen eenzijdig naar voren gebracht worden
is er geen reden om deze uit de debatten te weren
en hebben zij enkel de waarde van een inlichting
die aan de Geschillencommissie voorgelegd wordt
ter vrije beoordeling ;


13

Uit deze verslagen blijkt dat speler Malinovskyi
uit evenwicht gebracht werd door speler Verstraete,
hij met de rechterschouder
en daarna met de rechterzijkant van het bovenste deel van de romp
op zijn rechter bovenarm en elleboog terechtkomt.

Bijna gelijktijdig vangt hij zijn val op
door de linkerhand voor het lichaam op de grond te plaatsen.

Hierdoor wordt het bovenlichaam naar achteren geduwd,
kantelt het bekken terug
en schuift de rechterarm onder het lichaam naar voren door,
waardoor het doorrollen van het lichaam verhinderd wordt
met als gevolg dat de linkerarm,
het omhoog gezwaaide linkerbeen,
de romp
en het rechterbeen terug richting speler Verstraete zwaaien;
– gezien deze laatste op het zelfde moment zijn bovenlichaam en hoofd omhoog richt –
komt  de linkervoet van speler Malinovskyi
onvrijwillig in het aangezicht van zijn  tegenspeler.


14
De stelling van het Bondsparket dat de speler Malinovskyi wel degelijk de mogelijkheid had om in de andere richting te draaien en zo recht te staan wordt hiermede ontkracht.


15

Gezien er geen reden is om de stelling van de verdediging als onaannemelijk te beschouwen,
blijft er minstens twijfel bestaan
omtrent het al dan niet opzettelijk karakter van de gepleegde feiten;


16

Gezien de twijfel in het voordeel van de betrokkene dient geïnterpreteerd te worden
dringt de vrijspraak zich in deze dan ook op.OM DEZE REDENEN,

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal
verklaart de vordering van het Bondsparket
ontvankelijk
doch ongegrond

en besluit dan ook tot de vrijspraak van speler Ruslan MALINOVSKYI
lastens wie dan ook niets weerhouden wordt.


Aldus uitgesproken te Brussel op 12 april 2019.

Modaliteiten Hoger Beroep: art. P1786 van het bondsreglement.

Luc DE MOT


Nota van Gust Verwerft:
Luc De Mot trad 20x op als aanklager op het Hof van Assisen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"