Volksjury – Liegt federaal parket of onbekwaamheid? – 24 schuldvragen volstaan op terroristenproces, géén 3.000! 16/02/2020

In een vorige Zevende Dag mocht federaal procureur Frédéric Vanleeuw met een pruilmondje beweren dat het proces rond de aanslagen in Zaventem en Maelbeek “onmogelijk” voor een Hof van Assisen kan komen wegens te moeilijk en ander geleuter.


De gebruikelijke praatjes, alweer niet tegensproken door journalisten in de studio
en helaas ook nergens in de serieuze pers, tot op vandaag.


Iedereen slikt wat de procureur zegt.

Iedereen?
Nee, niet iedereen.


We ontvingen interessante bedenkingen van iemand die het kan weten,
die het weet
en al vaak bewezen heeft het te weten.


Geen tijd te verliezen
want de raadkamer in Brussel woensdag
en daarna de onbekwame en mismeesterde Kamercommissie Justitie wil er zich mee bemoeien.
Afgaande op leugens of technische vergissingen vanuit het federaal parket.


1
Ongerustheid over de beweringen van de Federale Procureur over de organisatie van de assisenzaak inzake de terroristische aanslagen in Brussel én de vaststelling, dat de gewone pers zich daarbij geen vragen schijnt te stellen.

2
Koren op de molen dus voor die partijen die ten spoedigste het Hof van Assisen willen afschaffen en gebruik maken van gegevens die de Federale Procureur voorhoudt.

3
Als men stelt dat zo’n zaak 9 maanden zou duren,
17 miljoen € zou kosten
en er 3.000 of meer vragen aan de volksjury
zouden moeten gesteld worden,
stelt niemand zich daar dan vragen bij?

En gaat niemand dat nu eens praktisch bekijken?

4
In de pers staat dat een drietal soorten vragen moet gesteld worden:
-moord,
-poging moord
-en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Dat kan kloppen,
meer soorten vragen hebben geen zin.

5
Er zouden aan 8-tal beschuldigden zijn.

6
Er moeten geen duizenden vragen gesteld en beantwoord worden,
doch slechts enkele tientallen!

Individuele vraagstelling per beschuldigde is verplicht,
doch niet per slachtoffer!

7
Voor moord en poging moord moeten niet telkens 2 vragen worden gesteld:
doodslag/poging doodslag + voorbedachtheid.

Het is volledig in orde als bijvoorbeeld voor “moord” één enkele vraag wordt gesteld:
schuldig aan opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachte rade gedood te hebben.

8
Voor de dodelijke slachtoffers van bijvoorbeeld Zaventem volstaat dus per beschuldigde terzake één enkele vraag, waarin de namen van alle dodelijke slachtoffers zijn opgesomd.

9
Er is zelfs iets voor te zeggen om alle dodelijke slachtoffers van Zaventem én van Maalbeek in één enkele vraag op te nemen, vermits er immers van wordt uitgegaan dat de deelnemers aan de terroristische organisatie in samenspraak die aanslagen hebben gepland en zij er dus allen mededader aan zijn.

 

10
Idem voor de overlevende slachtoffers in het kader van de vraagstelling “poging moord”.


Met 8 beschuldigden en 3 soorten vragen wordt alzo het aantal vragen beperkt tot 24!


11
Er is geen enkel technisch bezwaar om slachtoffers in één vraag te combineren.
Dat wordt in correctionele zaken voortdurend gedaan, bijvoorbeeld inzake een vechtpartij met meerdere gekwetsten.


12
In de Franse pers staat men voor het Hof van Assisen van Parijs de zaak van de aanslag op Charlie Hebdo wil behandelen op 2,5 maanden.

Voor de behandeling van de zaak van de aanslagen op de Bataclan enz. (130 doden, 1740 burgerlijke partijen) beoogt men een behandeling gedurende 4 à 6 maanden.


Waarom zouden dat bij ons dan 9 maanden moeten zijn?


13
Neem 1 maand om de aanslagen in Brussel en het aandeel erin van de beschuldigden uit te leggen.
Als je dat op 1 maand niet kan, waar ben je dan mee bezig?

14
Neem 1 maand om het lot van alle slachtoffers te belichten.

15
Geef de partijen 1 maand voor de pleidooien.


Dat is een realistisch scenario voor mensen met gezond verstand en goede wil.


 

ALARM

Blijkbaar komt de zaak woensdag voor de raadkamer in Brussel,
blijkbaar komt de kamercommissie Justitie daarover eerstdaags ook bijeen.
Baseert men zich alleen op de door de Federale Procureur gestelde gegevens?

Waarom men absoluut moet blijven spreken over 9 maanden,
zoveel kosten en duizenden vragen is mij een
raadsel.

Zit daar een andere agenda achter?


GV/ Zondag 16 februari 2020