Vandaag 8 jaar geleden…

Vandaag 7 jaar geleden overleed plots Vlaanderens grootste advocaat Piet Van Eeckhaut, in internationale wateren.

Mooie woorden van Natalie Aernoudts, ooit stagiaire op het kantoor Van Eeckhaut en later nog twee jaar zijn medewerkster. Samen pleitten ze in de beerputmoord Oostkamp:

“Mocht hij er nog zijn, dan zou hij in elk geval met lede ogen de verontrustende evolutie binnen bepaalde delen van justitie hebben aanschouwd én bekampt. Ik denk daar vaak aan, namelijk ‘wat zou hij hiervan vinden’ en ‘hoe zou hij hierop reageren?’. In pleidooien komt hij nu en dan ter sprake. Zijn wijsheid, kracht en vechtlust leeft verder.”