ArrestOpglabbeek 2015 – Fatale gijzeling Silvio Aquino – Volksjury spreekt “menselijke” straffen uit

De volksjury heeft de overdadige strafvordering voor de leden van de clan Hamidovic afgewezen. Alleen Sandro Hamidovic krijgt “levenslang” als straf, maar géén terbeschikkingstelling erbovenop. *** Trouwens, geen van de vijf schuldigen krijgt een terbeschikkingstelling opgelegd. *** Martino Trotta: 28 jaar bruto, Bosko Hamidovic: 20 jaar bruto, Nebusha Pavlovic: 26 jaar bruto en Dragisa Hamidovic: 22 jaar bruto. Martino Trotta, die al 7 jaar in voorhechtenis zit, heeft uitzicht op een voorwaardelijke vrijlating over enkele jaren.Het Belang van Limburg kon de volledige verslaggeving over het proces brengen.

WAT VOORAFGAAT

Het beste pleidooi in Tongeren, sedert jaren. Gino Houbrechts (59) begint een uur lang aan zijn amusant en indringend pleidooi van zijn leven in het proces van zijn leven voor de boeteling Dragisa Hamidovic tegen wie bruto 27+15 jaar prison wordt gevorderd.

De voorbije uren kwamen al een kordate Tim Smet, een overtuigende Jonathan Bogaerts, een iets te snel pratende novice Jessica Florizoone, een verslagen Dimitri De Béco, de verontwaardigde broers Hans en Pieter Valkenborg, een immer geloofwaardige Nina Lorenzetti en een geschonden, stilaan radeloze Thomas Gillis al aan het woord. Ze zijn bereid hun edelste lichaamsdelen in het vuur te steken voor hun cliënten die bijlange niet zo slecht zijn als de procureurs de volksjury willen laten geloven.

De openbare aanklagers zien géén verzachtende omstandigheden.
De advocaten zien er des te meer!
Af en toe terecht, zo leert ons hun betoog.


Vanaf vrijdag 6 mei tot en met vrijdag 3 juni 2022