Terreurproces – Er liggen nog veel wapens verborgen maar de terroristen willen niet zeggen waarBRUSSEL- HAREN – NATOgebouw – vanaf woensdag 30 november 2022 – (was eerder gepland voor donderdag 13 oktober 2022 – verdaagd doordat de 9 beschuldigden weigerden in aparte glazen ruimtes plaats te nemen.

  • Proces terroristische aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek.
  • 32 dodelijke slachtoffers en 340 gewonden.
  • Start maandag 5 december 2022.

Vrijdag 27 januari 2023

***RUSTDAG***


Donderdag 26 januari 2023

De aandacht begint hier te verslappen en we hebben de indruk dat er veel wordt herhaald en dat het toch wel heel wat beknopter zou kunnen. *** We onthouden dat de speurders tientallen zoekingen hebben uitgevoerd om de schuilplaats voor het wapenarsenaal van de terreurcel te vinden, zonder resultaat. *** Er liggen dus ergens wapens en explosieven klaar voor een volgend commando. *** Bilal El Makhoukhi heeft toegegeven dat hij o.a. vier machinegeweren verstopt heeft, maar hij zegt niet waar. *** Vandaag had de rol van Ali El Haddad Asufi moeten verduidelijkt worden, maar dat is niet volledig gelukt. *** De speurders gaan ervan uit dat El Haddad Asufi de terreurcel getipt heeft over het vertrek van vliegtuigen naar de Verenigde Staten, Rusland en Israël. *** De agenda van het proces is overladen. *** Voor het duiden van de rol van Ali El Haddad Asufi is al zeker zes uur uitgetrokken. Voor Smail en Ibrahim Farisi worden dat vier uur en voor El Bakraoui 3 uur. *** Dat lukt niet meer, deze week. *** Zullen de getuigenissen van de slachtoffers opnieuw naar een andere datum moeten verschoven worden? *** Onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez stelt vast dat Ali El Haddad Asufi het vaakst werd verhoord. *** Voor de aanslagen in Parijs werd hij veroordeeld tot tien jaar cel. *** Hij werd een eerste keer opgemerkt toen zijn telefoon op 22 maart 2016 werd gedetecteerd op een gsm-mast nabij Brussels Airport. Niet ongewoon want El Haddad Asufi werkte bij een bedrijf in de luchthaven. Zijn nummer was al bekend bij de antiterrorisme-eenheid van de federale gerechtelijke politie (fgp) van Brussel omdat het nummer contact had met verschillende hoofdrolspelers uit hun dossier, zoals Khalid El Bakraoui, de kamikaze in metrostation Maalbeek. *** El Haddad Asufi uit Schaarbeek werd een eerste keer opgepakt op 24 maart 2016. *** Hij beweerde dat hij in Zaventem was omdat hij die dag aan het werk was en dat hij zich down voelde na de aanslagen, dat hij praktiserend moslim was, maar niet sympathiseerde met IS. *** Er werd opgemerkt dat El Haddad Asufi in de loop van het onderzoek zijn verklaringen over Ibrahim El Bakraoui matigde. Het leek alsof Ibrahim El Bakraoui steeds minder radicaal werd. *** Ali El Haddad Asufi, die op dat moment een blanco strafblad had, werd na zijn eerste arrestatie vrijgelaten. *** Op 9 juni 2016 werd hij weer opgepakt nadat hij een rol bleek te spelen bij de audioboodschappen in de laptop die in de Max Roosstraat werd gevonden. ***

Woensdag 25 januari 2023

Het loopt opvallend vlot vandaag. *** Geen noemenswaardige incidenten. Een mens is dat niet mer gewoon. *** Beginnen met het laatste deel van het hoofdstuk ‘laptop Max Roosstraat Schaarbeek’, een laptop met een goudmijn aan informatie. *** Aan het woord speurder Frédéric Vanesse over de gesproken berichten aan ‘Abu Ahmed’ die op de laptop werden opgenomen. *** Daarin is te horen hoe Najim Laachraoui mogelijke doelwitten en pistes voor aanslagen voorstelt, o.a. de ontploffing van een camionette met 700 kilogram TATP aan boord. *** De rol van Ali El Haddad Asufi? Vermoed wordt dat hij de leden van de terreurcel getipt heeft dat er de ochtend van de aanslagen in Brussels Airport vluchten naar de Verenigde Staten, Rusland en Israël zouden vertrekken. Hij zou logistieke hulp verleend hebben aan Ibrahim El Bakraoui met het zoeken naar safehouses en wapens en hem geholpen hebben naar Syrië te vluchten. *** Deze week staat de rol van de broers Farisi op het programma. *** We horen ondertussen dat de terroristen eraan dachten de Eurostar-trein in Engeland of de Thalys in Frankrijk als doelwit te nemen. *** De audioboodschappen dienden als verbinding tussen de terreurcel in België en de opdrachtgevers van terreurgroep IS in Syrië. *** De audio’s werden gevonden op een pc in een vuilniszak bij het safehouse Max Roosstraat. De pc was nooit verbonden met het internet. Wellicht werden ze gekopieerd naar USB-sticks om via telefoonwinkels doorgestuurd te worden. *** De boodschappen klinken als banale telefoongesprekken maar zijn bedachtzaam en planmatig is. *** Opvallend: Laachraoui waarschuwt er voor dat alles voorbij is als de foto’s van ‘Walid’ en ‘Soeleiman’, de strijdnamen van Khalid en Ibrahim El Bakraoui, in de media zouden verschijnen. *** Op 16 maart worden de foto’s van die twee mannen in La Dernière Heure gepubliceerd en onder de politiekorpsen verdeeld. *** De tweede audioboodschap, opgenomen op 21 maart, klinkt daarom paniekerig. Ze zaten in de val, hun namen waren bekend, de politie kon elk moment binnenvallen, zo redeneerden ze. *** Ze stuurden een bericht naar hun emir Oussama Atar in Syrië. ‘We moeten nu toeslaan!’ *** Dat was ’s anderendaags, op 22 maart. Ze waren ontgoocheld dat alles nu zo snel moest gebeuren. Ze hadden andere en (nog) grotere plannen. *** Ze zijn ontgoocheld en in paniek. Er was de inval in de schuilplaats in de Driesstraat en drie dagen later de arrestatie van Salah Abdeslam en Sofien Ayari. *** De speurders waren tegelijk Najim Laachraoui op het spoor nadat ze ontdekten dat de geradicaliseerde Brusselaar vanuit Syrië met een valse naam was teruggekeerd naar België. *** Uit een boodschap van Laachraoui: ‘We hebben geen schuilplaatsen meer. De wapens die we nodig hebben komen niet en onze foto’s zijn bekend.’ *** De overblijvende terroristen beseffen dat hun dagen geteld zijn. Als ze dood en verderf willen zaaien, en dat is absoluut hun plan, dan moet het nu. *** En in België, het land waar ze zich wilden verstoppen na aanslagen in het buitenland. *** Het is nu de keuze tussen allemaal sterven tijdens een grote aanslag of creperen achter de tralies. *** Ze kiezen voor een aanslag in de metro en op de luchthaven waar die dag vluchten zijn naar de Verenigde Staten, naar Rusland en naar Israel. *** ‘We gaan geen wapens gebruiken. We maken een maximum aan slachtoffers door ons te mengen onder de reizigers en ons op het laatste moment laten ontploffen.’ *** Laachraoui zegt aan Abou Ahmed dat ze hun testament zullen doorsturen. *** Alle materiaal zullen ze achterlaten op een geheime bergplaats. Die werd nooit gevonden. *** Nu blijkt op dit proces dat Bilal El Makhoukhi een grotere rol heeft gespeeld dan algemeen werd aangenomen. *** Een dag later voerden de kamikazes hun plan B uit. *** Behalve Mohamed Abrini en Osama Krayem, die bleven liever in leven. ***


Dinsdag 24 januari 2023

Na de dagelijkse soap over de naaktfouilles en de helft van de beschuldigden die de zaal verlaten, schakelen we over op een zoveelste hysterische scène met Ibrahim Farisi in de hoofdrol. *** Hij is zichtbaar en hoorbaar onder invloed en brult dat hij Xavier Carrette en Sophie Berger niet langer als advocaten wil. Daarbij roept hij allerhande onzin. Hij wilde van Abrini weten of die hem kende en waar Oussama Atar is. *** Hij moest door de politie uit de zaal worden gezet. De zitting werd geschorst. *** Bij de herneming stelde de voorzitter Carrette en Berger ambtshalve opnieuw aan als de advocaten van Ibrahim Farisi. *** De juryleden blijven flink bij de les. De vragen die ze stellen tonen aan dat ze goed vertrouwd geraken met het dossier. Zo willen ze weten of er een link bestaat tussen de Zweed Osama Krayem en Mohamed Belkaid. *** Krayem liet zijn bom NIET ontploffen op de Brusselse metro. Belkaid werd gedood op 15 maart 2016 tijdens een vuurgevecht in de Driesstraat in Vorst waarbij Salah Abdeslam en Sofien Ayari konden ontsnappen. *** De jury wilde de strijdersfiche bekijken die Belkaid had ingevuld toen hij zich aansloot bij Islamitische Staat. Daarop had Abu Abdulaziz Al Jazairi (een strijdersnaam van Belkaid, die verwijst naar zijn Algerijnse afkomst) zich aangemeld als kamikaze. Hij had ingevuld dat hij in Stockholm (Zweden) woonde. *** Een jurylid merkte op dat Krayem in Malmö woonde. Hebben de twee daar contact gehad? *** Andere vraag: hebben Belkaid en Krayem elkaar in Syrië ontmoet? *** Ook op deze vraag hadden de speurders geen duidelijk antwoord. *** De laptop, gevonden in de Max Roosstraat in Schaarbeek, is nooit verbonden geweest met het internet. De bestanden die op het toestel stonden, werden ingeladen van USB-sticks, Ibrahim El Bakraoui zou dat gedaan hebben. *** De laptop en de bestanden daarop waren uitermate belangrijk voor het onderzoek. ** De laptop werd door ophalers aangetroffen in een vuilbak en aan de politie bezorgd toen ze zagen dat er bangelijke bestanden in het Arabisch in het opslaggebied stonden. *** Een bestelwagen volladen met 600 à 700 kilo van de explosieve stof TATP en die tot ontploffing brengen. *** Daar heeft zelfmoordterrorist Najim Laachraoui het over in een audioboodschap aan ‘Abu Ahmed’, de vermoedelijke strijdnaam van Oussama Atar.


Maandag 23 januari 2023

Het voorbije weekeinde inspireerde de verdediging om juridisch te blijven jammeren over de naaktfouilles. *** Advocaat Vincent Lurquin heeft zich in naam van Hervé Bayingana Muhirwa, beklaagd over de stereotiepe motiveringen voor de naaktfouilles. ‘Zinloos geworden’, klonk het. *** De voorzitter vraagt elke dag aan de beschuldigden wat er ’s morgens was met de naaktfouilles en laat alles noteren.. *** Advocaat Lurquin merkte terecht op dat de motivering blijft vermelden dat zijn cliënt in Parijs tot 20 jaar prison werd veroordeeld voor de aanslagen van 13 november 2015 en bijgevolg een recidivist zou zijn. *** ‘Dat is fout, madame la presidente, hij werd nog nooit veroordeeld en hij is hier de enige.’ *** Andere motiveringen, zoals ontsnappingsgevaar en een depressie, heten verzinsels te zijn. ‘De politie lacht met justitie.’ *** Waarna madame la présidente traditioneel herhaalt dat het gevangentransport niet haar compétence is. *** Kritiek van Delphine Paci, advocaat van Abdeslam, op onze hypersnelle Vincent Van Quickenborne die in Le Soir suggereerde dat Abdeslam een politieman had aangevallen en niet omgekeerd. *** ‘We kennen dat! De politie stelt altijd een pv op over rebellie als hun geweld moet goedgepraat worden.’ *** De CTG, Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, kwam naar de gevangenis van Haren, op verzoek van twee beschuldigden. De leden van de CGT waren er maar mochten de naaktfouilles met kniebuigingen niet bijwonen, aldus voorzitter Marc Nève. ‘Wij hebben bijgevolg geen zicht op wat er gebeurd is.’ *** Eerder noemde de CTG de behandeling van de beschuldigden op het terreurproces al mensonwaardig en onredelijk. *** Islamoloog Mohammed Fahmi mocht komen uitleggen dat IS destijds ook kon steunen op een goedwerkende propagandamachine die de feiten in Zaventem en Maalbeek bejubelde in woord en beeld en hiermee kandidaat-kamikazes wilde aantrekken. *** België wordt voorgesteld als het ministaatje dat als eerste klaar stond om oorlog te voeren tegen moslims. *** Vandaag het gebruikelijke incident met de broers Farisi. De ene dronken, de andere opstandig. Het kwam tot een aanvaring tussen de broers. De ene wilde de andere het spreken beletten. *** Voor het overige hoorden we veel technische details over het hoe, waarom, waar en wanneer van de ontplofte bommen en de schietpartij in Vorst waarbij Mohamed Belkaid omkwam. Een man met leidersallures. *** Islamitische Staat zat na de aanslagen verveeld met Mohamed Abrini, de man met het hoedje. Die blies zichzelf niet op, zoals gepland, maar vluchtte weg. Als IS een week na de aanslagen een triomf-artikel laat verschijnen over de daders, staat Abrini niet meer op de foto en is zijn naam uit alle artikels verdwenen. *** Er bestaat nog één propagandafilm waarin hij te zien is tussen de andere hoofdrolspelers.Het proces wordt geleid door voorzitter Laurence Massart
(Eerste Voorzitter Hof van Beroep Brussel).

Openbare aanklagers:
Paule Somers en Bernard Michel (federale procureurs)
Uitspraak voorzien einde juni 2023.


  • Voorbereidende zitting was op maandag 10 oktober 2022 om 9 uur.
  • Uitloting volksjury op woensdag 30 november 2020 (12 effectieven, 24 vervangers)

Interessante visie van Michel Jordens,
(voormalig voorzitter Hof van Assisen)

Ik heb mij in verband met dit proces al heel wat dingen afgevraagd, zoals:
-Wie heeft bepaald dat het zolang moet duren?
Ik kijk in dat verband naar de Federale Procureur, die zeker heel wat verdiensten heeft, maar oorspronkelijk uit het jeugdparket komt, wat nooit met assisen geconfronteerd wordt.

Overigens is het de Federale Procureur die eertijds al publiek verklaarde dat de jury zeker 30.000 vragen zou moeten beantwoorden omdat voor iedere slachtoffer afzonderlijke vragen moeten worden gesteld, wat nonsens is, maar – voor zover ik uit de pers begrijp – nu wel in die richting gestuurd is.

-Waarom heeft de politiek, die daartoe genoeg tijd heeft gekregen, niet het Franse voorbeeld gevolgd, namelijk terreurprocessen in assisen voeren met een uitgebreid hof van meerdere professionele magistraten?

-Waarom zijn er geen stappen gezet/is er niet beslist tot strafovername door Frankrijk, wat logisch zou zijn geweest?

-Doordat zulks niet is gerealiseerd duikt in casu, onder impuls van de Europese rechtspraak het spook op van de eenheid van opzet, wat ertoe zou leiden dat diegenen, die al in Frankrijk zijn veroordeeld geen (ingeval van levenslang) of nauwelijks een bijkomende straf zouden kunnen krijgen.

Kortom, ik denk dat hier heel wat kansen zijn gemist en denk dat het al een wonder zal zijn als dit proces tot het einde kan gevoerd worden.