ArrestTerreurproces 2016
Gewetensvolle volksjury nuanceert: voor iedereen een andere straf
Aanklagers wilden voor alleman dezelfde straf: levenslang

Het Laatste Nieuws, zaterdag 16 september 2023


Het Nieuwsblad, zaterdag 16 september 2023


 • Oussama Atar veroordeeld tot levenslang en 15 jaar terbeschikkingstelling. Hij verliest zijn burgerrechten en zijn Belgische nationaliteit. Hij was niet op zijn proces en zou ondertussen overleden zijn.
 • Bilal El Makhoukhi veroordeeld tot levenslange opsluiting plus 10 jaar terbeschikkingstelling voor moord en moordpoging.
 • Osama Krayem krijgt levenslang, met 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De Zweed verliest levenslang een aantal rechten.
 • Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’, krijgt 30 jaar, met 5 jaar terbeschikkingstelling. Hij verliest zijn Belgische nationaliteit niet.
 • Salah Abdeslam krijgt geen extra straf, omdat hij in ons land al 20 jaar kreeg voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst waar hij op 15 maart 2016 werd ontdekt door de politie in een safehouse. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam één terrorist (Mohamed Belkaïd) om het leven, en raakten verschillende politiemensen gewond. In Parijs was hij de enige terrorist die de aanslagen overleefde, daar werd hij veroordeeld tot levenslang.
 • Ali El Haddad Asufi veroordeeld tot 20 jaar voor terroristische moord, moordpoging en lidmaatschap van een terreurgroep. El Haddad Asufi is ook zijn burgerrechten kwijt, met kiesrecht, maar hij behoudt zijn Belgische nationaliteit.
 • Hervé Bayingana Muhirwa, die Mohamed Abrini en Osama Krayem zowel voor als na de aanslagen onderdak bood, is op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 veroordeeld tot 10 jaar en een geldboete. Zijn Belgische nationaliteit mag hij wel houden.
 • Sofien Ayari krijgt geen bijkomende celstraf, want ook hij werd eerder al veroordeeld tot 20 jaar voor de schietpartij in de Driesstraat. Ayari werd in Parijs tot 30 jaar veroordeeld. Hij werd schuldig bevonden aan lidmaatschap van een terroristische organisatie, maar niet schuldig aan moord en pogingen tot moord als lid van een terroristische organisatie.

Het Laatste Nieuws, zaterdag 16 september 2023
Het Nieuwsblad, zaterdag 16 september 2023

 • De pleidooien van de verdediging zijn een moeizame speurtocht naar verzachtende omstandigheden en tegelijk een ingewikkelde juridische discussie rond de vraag of er wel opnieuw straffen kunnen worden uitgesproken na de eerdere veroordeling in Frankrijk voor samenhangende feiten.
 • Het wordt, hoe dan ook, een krachttoer om al deze overwegingen in een gemotiveerd arrest te gieten waarmee later het Hof van Cassatie kan worden getrotseerd.
 • Als het van de openbare aanklagers afhangt worden de zes schuldig bevonden terroristen veroordeeld tot levenslange opsluiting. Plus nog eens 15 jaar terbeschikking erbij. Langer dan levenslang dus. voor Salah Abdeslam (33) was nochtans de vrijspraak gepleit omdat hij op het moment van de aanslagen in de gevangenis zat.

WAT VOORAFGAAT

De onvermoeibare Gisèle Stuyck, die Osama Krayem verdedigt, meent dat hof en jury wel degelijk een straf moet uitspreken voor de aanslagen in Brussel en Zaventem. Ze ging zo in tegen de verdediging van Salah Abdeslam en Mohamed Abrini, die net als Krayem veroordeeld werden voor de aanslagen in Parijs, maar die aanvoeren dat een nieuwe straf niet mogelijk is. De discussie draait rond de interpretatie van de artikels 62, 65 alinea 2 en 99bis.

Anders dan de verdediging van Mohamed Abrini en Salah Abdeslam is er volgens Gisèle Stuyck voor Osama Krayem sprake van een ‘ideële’ samenloop van misdaden, met een eenheid van intentie. In dat geval is artikel 65, alinea 2 van toepassing, dat ruimte laat voor een bijkomende straf, zij het dat artikel 99bis voorschrijft dat dat bij buitenlandse veroordelingen niet zo is.

NON BIS IN IDEM – De stelling van de verdediging van Abdeslam en Abrini is dat in dat geval hof en jury artikel 62 moeten toepassen, met een loutere ‘materiële’ samenloop, waarbij enkel de zwaarste straf van tel is. Volgens hen is dat de straf die ze kregen in Parijs en kunnen ze dus geen nieuwe straf krijgen. Stuyck ziet het anders en meent dat in dat geval jury en hof wel een nieuwe straf moeten uitspreken. Volgens haar moet er rekening gehouden worden met de veroordeling in Parijs, “maar op een andere manier”, via artikel 344 van het wetboek van strafvordering, dat mee de assisenprocedure regelt. Stuyck meent dat de veroordeling in Parijs in rekening gebracht moet worden.

RUZIE IN HET STRAATJE – Toen voorzitster Laurence Massart meer wilde weten van Stuyck, kwam het tot een woordenwisseling met de advocaten van Abdeslam en Abrini. De belangen van die veroordeelden en Krayem liggen anders. Krayem kreeg in Parijs ‘slechts’ dertig jaar cel, de andere twee levenslang. Voor Krayem zou de zwaarste straf de Belgische zijn. De verdediging roept voor Krayem als verzachtende omstandigheid wel in dat hij verzaakte om zijn bom tot ontploffing te brengen. Stanislas Eskenazi, die Abrini verdedigt, zei dat het leek alsof Stuyck haar “examen aflegde om als kandidaat-parketmagistraat”.

EXTREEM COMPLEX – Het parket vindt dat er met de veroordeling in Parijs geen rekening gehouden moet worden, omdat dat vanwege de ernst van de feiten niet disproportioneel zou zijn. Stuyck zegt dat de veroordeling wel in rekening gebracht moet worden bij het beoordelen van de strafmaat. Stuyck zei nog dat de regels voor deze situatie “extreem complex” zijn en dat het om een “onuitgegeven situatie” gaat. Gelijkaardige voorbeelden zijn er niet te vinden, zei ze. In haar pleidooi wees ze er op dat aparte processen gevoerd werden in Frankrijk en België om politieke redenen en dat het ook anders had gekund. Zo was er het MH17-proces, over de vlucht die boven Oekraïne werd neergehaald, dat ook een internationaal karakter had, maar dat uiteindelijk in Nederland gevoerd werd omdat de meeste slachtoffers uit dat land afkomstig zijn.

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN – Jane Peissel, de Franse advocate van Krayem, was in het eerste deel van het pleidooi dieper ingegaan op verzachtende omstandigheden die voor Krayem in rekening moeten worden gebracht. Naast het feit dat Krayem steeds heeft meegewerkt tijdens het onderzoek en dat hij zich extra betrokken voelde bij het conflict in Syrië omdat zijn familie van vaderskant vandaar afkomstig is, hamerde ze ook op het feit dat Krayem besliste om zijn bom niet te laten ontploffen. Door de bom weg te kappen in het toilet redde hij niet alleen zichzelf, maar zorgde hij er ook voor dat de bom niet kon ontploffen. “Het parket wil voor hem de zwaarst mogelijke straf omdat de feiten zo erg zijn. Maar jullie moeten de straf uitspreken die eerlijk is voor Krayem, en beslissen welk beeld jullie willen geven van de antiterreuraanpak in België”, stelde ze. “Als jullie de maximumstraf geven, geven jullie de boodschap dat verzaken aan het plegen van een aanslag toch geen zin heeft. Om andere mensen te ontmoedigen om aanslagen te plegen, moet men hen net aanzetten om tot het laatste moment toch niet door te gaan met hun plannen. Jullie mogen met het oog op de toekomst geen maximumstraf geven.”

LANGER DAN LEVENSLANG – Als het van de openbare aanklagers afhangt worden de zes schuldig bevonden terroristen veroordeeld tot levenslange opsluiting. Plus nog eens 15 jaar terbeschikking erbij. Langer dan levenslang dus. voor Salah Abdeslam (33) was nochtans de vrijspraak gepleit omdat hij op het moment van de aanslagen in de gevangenis zat.

Voor Hervé Bayingana Muhirwa (38) vordert het parket tien jaar cel. Voor de Tunesiër Sofien Ayari (29) vragen de aanklagers om geen bijkomende straf uit te spreken, maar dat is vooral om te vermijden dat een eerdere veroordeling tot twintig jaar cel opgeslorpt zou worden.

BRON: Belga News


Voor iedereen hetzelfde tarief?

De aanklagers klinken streng voor Salah Abdeslam. Hij is volgens het federaal parket na de aanslagen in Parijs in België gebleven, om ongelovigen te doden en zijn broer te wreken.
‘Er zijn geen verzachtende omstandigheden voor iemand die nadat hij de dood zaait in Parijs, opnieuw onschuldige slachtoffers doodt in België.’

Ook voor Mohamed Abrini (38), Osama Krayem (31), Ousama Atar (39), Ali El Haddad Asufi (38) en Bilal El Makhoukhi (34) eisen de aanklagers dezelfde, zwaarst mogelijke straf.

Twee andere beschuldigden werden door de ­jury veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Voor de Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa (38) vordert het parket tien jaar cel. Voor de Tunesiër Sofien Ayari (29) vragen de aanklagers om geen bijkomende straf uit te spreken, maar dat is vooral om te vermijden dat een eerdere veroordeling tot twintig jaar cel opgeslorpt zou worden. Beiden werden schuldig bevonden aan deelname aan activiteiten van een terreurgroep.

 • Nu opnieuw ernstig. Het Hof van Assisen moet nog de strafmaat vastleggen voor de terroristen die in juli werden schuldig bevonden aan 35 terroristische moorden én 690 moordpogingen + lidmaatschapschap van terroristische organisatie.
 • Inmiddels heeft het parket via openbaar aanklager Paule Somers aangekondigd tijdens het strafdebat het afnemen van de Belgische nationaliteit te vorderen van voor veroordeelden Mohamed Abrini, Ali El Haddad Asufi, Oussama Atar, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa.
 • ‘Ze hebben me hun daden bewezen de Belgische staat te verwerpen.’
 • De overige veroordeelden zijn geen Belgen met dubbele nationaliteit.

WAT VOORAFGAAT


Schuldig aan 35 terroristische moorden en 690 moordpogingen + lid van terroristische organisatie
Maximumstraf = levenslange opsluiting.

 • -Oussama Atar (RIP?)
 • -Mohamed Abrini (38)
 • -Osama Krayem (30)
 • -Salah Abdeslam (33)
 • -Ali El Hassad Asufi (38)
 • -Bilal El Makhoukhi (34)

Schuldig als lid terroristische organisatie
Maximumstraf = 10 jaar.

 • -Sofien Ayrari (29)
 • -Hervé Bayingana Muhirwa (38)

NIET schuldig aan terroristische moord en NIET schuldig aan lidmaatschap terroristische organisatie

 • -Smail Farisi (38)
 • -Ibrahim Farisi (34)

 • De volksjury heeft geantwoord op 287 schuldvragen.
 • Het Hof heeft, samen met hen, een lange motivering opgesteld.
 • Over de straffen wordt vanaf maandag 4 september 2023 gedebatteerd.
 • De volksjury ging na zeven maanden proces op 6 juli 2023 in de avond in afzondering voor de beraadslaging.
 • Maandagavond 24 juli 2023 volgde het bericht dat de beraadslaging is afgerond.
 • Het verdict wordt 25 juli 2023 voorgelezen in het Justitia-gebouw in Haren.
 • De juryleden moesten zich bezig houden met in totaal 287 schuldvragen rond de (on)schuld van de 10 beschuldigden.