Standpunt – 30.000 schuldvragen in proces aanslagen Zaventem en Maalbeek – Onkunde in het kwadraat?

    • De voorspelde problemen rond het terroristenproces zijn er en ze zijn bijlange nog niet opgelost. Zo veel beter zou het geweest zijn om een Europese Rechtbank op te richten voor dergelijke grootschalige terrorisme-processen. Parijs en Brussel hadden tot één proces kunnen samensmelten.
    • Het gedoe rond de glazen kooien had eveneens kunnen vermeden worden. De vorige glazen kooi in het oude Brusselse justitiepaleis kreeg dezelfde kritiek tijdens de behandeling van de zaak Patrick Haemers en werd nadien afgebroken op basis van dezelfde juridische argumenten als nu het geval is.
    • Maar de echte miskleun is de bedoeling van het federaal parket om aan het einde van het proces over dodelijke aanslagen in Zaventem en Maalbeek ruim 30.000 schuldvragen te stellen. Wat zoveel is als smeken om technische vergissingen, verkeerd geformuleerde vragen en niet-coherente antwoorden. Wellicht om daarna te kunnen roepen dat het Hof van Assisen moet afgeschaft worden. Nochtans, zelfs als het dossier zou gecorrectionaliseerd zijn, dan zouden beroepsrechters dezelfde 30.000 vragen moeten beantwoorden.
    • Vandaag (donderdag 22 september 2022) lezen we daarover een interessant artikel in De Morgen, getekend Simon Deryckere, een advocaat ondernemingsrecht. Hij argumenteert datgene wat wij hier in februari 2020 al schreven: 24 of 27 schuldvragen volstaan! En het proces hoeft geen 9 maanden te duren, het kan voorbij zijn binnen de 3 maanden.

We hernemen de gedachtengang van Simon Deryckere in De Morgen:
‘…voor elk van de negen beschuldigden kan men zich beperken tot de twee belangrijkste strafrechtelijke tenlasteleggingen.
1 = moord (SWB 394)
2 = deelname aan een terroristische organisatie (SWB 140).

Daarnaast geldt voor elke beschuldigde één burgerrechtelijke vraag, met name of hij medeverantwoordelijk is voor de aangerichte schade. Samen 27 vragen.
Voor de 29.973 overige vragen geldt: qui bono?’


Lees wat wij hier schreven in februari 2020:
Liegt het federaal parket of is het onkunde?

Gust Verwerft – donderdag 22 september 2022


WAT VOORAFGAAT

Woke politici willen Hof van Assisen weer weg

WOKE *** Vier verstokte Kamerleden van de N-VA, de partij die al jaren ijvert om volksjury en Hof van Assisen weg te halen uit de Grondwet, hebben alweer een wetsvoorstel ingediend om de openbaarheid van processen te verhinderen. *** Hoewel ze zelf nooit een voet in het Hof van Assisen hebben gezet, willen ze ALLE processen, om voor het even welke rechtbank, waar zedenfeiten of andere weerzinwekkende feiten worden behandeld, de facto laten doorgaan met GESLOTEN DEUREN. *** Zelfde redenering wordt uitgebreid naar het Hof van Assisen om, citaat, de ‘sensatiezucht van de media’ onmogelijk te maken. *** Ze hebben als verslenste wokers al een eerste overwinning behaald tijdens het assisenproces in Antwerpen over de lustmoord op Julie Van Espen. *** Daar liep het proces, op eenvoudig verzoek van de burgerlijke partij en na een uitvoerige motivering van voorzitter Alexandra Van Kelst, achter gesloten deuren. *** Een historisch juridisch precedent waarvoor spijt altijd te laat zal komen. *** Het proces was amper voorbij of er werd al mooi geschreven, aandoenlijk boek gepubliceerd over het leven Julie Van Espen, in samenspraak met de ouders. *** De initiatiefnemers weten dat het Grondwettelijk Hof in de huidige omstandigheden, het opdoeken van het Hof van Assisen nooit zal aanvaarden, daarom nu de stunt met de gesloten deuren, wat op hetzelfde neerkomt. *** Immers, er bestaan geen propere moorden, er zijn altijd details die iemand kunnen schokken. *** Geen toeval, op zijn eigen website kondigde ex-justitieminister Koen Geens eerder al aan dat hij blijft vinden dat het Hof van Assisen weg moet en dat hij de ‘strijd’ zal verder zetten. *** Men zegge het voort. *** GV/12/08/2022