SERIE - Onze Vlaamse Schrijvers

Serie – L3 – Felix Timmermans (in 1924) – Gegroet O Lierke Plezierke

6 april 2020  

En nu Gegroet o Lier!
Gegroet Lier van den zoeten Sint Gommarus,
en der andere heiligen die er leefden.

Lier der goede Lierse vlaaikens,
der ronde bruggen,
der hartelijke mannekensbladen,
en der klaar weerspiegelende waterkens!

Gegroet het gelovige Lier der gebeden,
Lievevrouwen beeweegen en processies,
Lier der klappeien,
Lier der siroopstekken,
der speculatieventen
en der tikkenhanen op een stoksken.

Lier van Breughel, van Teniers
en der drie dubbelkinnige Jordaenskoppen.

Lier van het smakelijk bier
en van ‘t plezier en goeden sier
op een plezante manier.

Lier van De Braeckeleer en Pieter Vermeer,
Lier der Begijnen,
der Ommegangen,
der worsten en der verkenskoppen
en ook der Schapenkoppen.

Lier van den schonen blijden toren,
Lier van de radijskens met plattekees
en der kermissen!

Lier der luidende klokken,
zingende torens en eeuwigen bijaard.

Lier der vermaarde smoorders,
vogelpikmannen,
vissers en moedige kegelaars.

Lier der vetten en der toneelspelers
en der soupers,
der maatschappijs en der Ceciliazangers
en der kinderspelen.

Gegroet Lier der kasseikens,
der vesten, der heide,
der duivenmelkers,
der vasters, kwezels,
uit gebrek van ezels!Gegroet Lier der oude gevels,
kerkskens,
kloosters en borduressen,
der koekebakken en der schone kant,
der oude liedekens,
der houtsnijplaten en rijmdichten, nieuwjaarsbrieven,
der 3 Koningen die om ter slechtste zingen.


Gegroet Lier van Rubens,
van Cornelis De Bie,
Tony en David Jan Baptist,
en menig anderen poëet en artist,
zo van de besten,
als die in nesten!


Vlaams Lier,
de Vlaamse stad van Vlaanderen!
Gegroet!


Gegroet O Lier,
gegroet,
gegroet Lierke Plezierke!
Nog duizend pluimen op uw hoed!


laatste pagina uit het boek “Schoon Lier”
van Felix Timmermans

Lier, 30 November 1924


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"