Justitie1

Ook Orde Vlaamse Balies waarschuwt – 03/06/2020

5 juni 2020  

Tijdens de volmachtenperiode van de corona-regering gebeurt teveel tegelijk in en rond justitie.

Het regent wetsvoorstellen om een nieuw strafwetboek in te voeren,
om de onderzoeksrechters en raadkamers af te schaffen
en,
het ergste,
meteen het Hof van Assisen met volksjury van de aardbodem te laten verdwijnen.

Het kan geen toeval zijn dat dit nu gebeurt
en onder het bewind van een minister waarin velen de toekomstige eerste-minister zien.

Op juridische websites wordt gewaarschuwd voor de gevolgen.
Advocaten en magistraten beginnen het ergste te vrezen.

Nu stuurt ook de Orde van Vlaamse Balies signalen uit
met de slogan “Corona-crisis mag geen alibi zijn voor ondoordachte blijvende wijzigingen bij justitie!”

We lezen o.m.
“… Het parlement bespreekt nu een wetsvoorstel over diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID 19. Alhoewel aan de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en aan de magistratuur werd gevraagd om tegen uiterlijk 8 juni opmerkingen op het ontwerp te maken, is de bespreking in het parlement al van start gegaan.

Het is blijkbaar niet de bedoeling dat rekening zou worden gehouden met de opmerkingen vanuit de praktijk,
wat het ergste doet vermoeden.

De OVB roept de wetgever op om grondig na te denken over de voorgenomen wetswijzigingen.
Die moeten praktisch uitvoerbaar zijn en ook rekening houden met de grondrechten van de burgers.

De OVB wijst op het belangrijke principe van de openbaarheid van de zittingen, wat een waarborg is voor onpartijdige rechtspraak.
Dat principe mag niet zomaar worden opzijgezet en de publieke zittingen moeten dan ook de norm blijven….”


Eigen bemerking:
processen voor het Hof van Assisen organiseren tijdens de Corana-crisis maakt van deze openbaarheid een farce.


GV/woensdagavond 3 juni 2020Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"