Assisen Vlaanderen, Opinie

02042016 – Advocaat Bart Vosters“Geen Hof van Assisen? Weer een grote blunder”

2 april 2016  

Bart Vosters (Arendonk, 1969), DE advocaat van de Kempen, pleitte zijn 23ste proces voor het Hof van Assisen bezig.


Hij heeft recht van spreken over wat hij terecht de sluipmoord op de volksrechtspraak noemt.


Zoals iedereen is hij verbaasd over de grenzeloze lef van politiekers die, wat justitie en strafrecht betreft, niet weten waarover ze het hebben maar toch een ingrijpende wetswijziging hebben doorgedrukt die niemand echt in de gaten had.


Totdat de rebus in Het Staatsblad van 19 februari 2016 verscheen en nadat in honderden pagina’s kleine lettertjes ergens het kleine paragraafje rond “artikel 100” werd ontcijferd.


P_BV_GV+BVo130

Een opeenvolging van instructies als “Schrap woord ‘x’ en vervang het door ‘y’ en ‘z’ verdwijnt uit het tweede lid van artikel “Zoveel.”


Weinigen wisten af van dit complot.
De halfgoden die het wel wisten, zwegen als de lafaards en volksverraders die ze zijn.


Uit het oog en uit het hart
van Bart Vosters:

P_BartVostersvruugerIk ben van kindsbeen af gefascineerd geweest door de zaken die voor het Hof van Assisen werden behandeld.


Ik herinner mij nog goed hoe ik destijds, met mijn ouders of grootouders, vol spanning uitkeek naar nieuwe afleveringen van ‘Beschuldigde Sta Op’ op de toenmalige BRT.


Als ik nu deze afleveringen terugkijk is het bijzonder trage en ouderwetse televisie, maar de zaken die er ter sprake kwamen, zijn van alle tijden.


Het zouden zaken kunnen zijn die ook dezer dagen voor een jury zouden kunnen worden voorgelegd.


OudGvA-GentMet veel plezier denk ik terug aan mijn studententijd in Gent.


Ik sloeg de meeste lessen over om daar de processen voor het Hof van Assisen te kunnen volgen.


De grootste blunder ooit 

P_VostersBart250_2“Maar aan alles komt een einde, en dus blijkbaar ook aan de assisenprocedure.”


Het is een immense vergissing en dat om verschillende redenen.


Er bestaat geen enkele andere procedure waar de verdediging zo uitgebreid haar rechten kan uitputten.


Het ganse onderzoek wordt ter zitting overgedaan en men krijgt er de tijd en de gelegenheid om kritische vragen te stellen aan de onderzoekers of getuigen.


Sfeer_Tralies Gent 01Hoe vaak heb ik het niet meegemaakt dat de zaak op het einde er helemaal anders uitzag dan bij het begin van de zaak?


En dat is iets wat men nooit zal kunnen waarborgen voor een correctionele rechtbank.

Wijze woorden

Het argument dat de zaken te ingewikkeld zouden zijn om aan een volksjury voor te leggen, is een drogreden.


EdwinVanFraechemIk zal nooit de wijze woorden van de grote gewezen assisenvoorzitter Edwin Van Fraechem vergeten die hij mij na een van mijn eerste assisenzaken meegaf:

Meester Vosters, ga er nooit vanuit dat je de mensen van de volksjury zomaar iets kan wijsmaken.”


Ik moet hem volmondig gelijk geven.


 

Ik heb nooit anders ervaren dan dat een volksjury al zeer snel weet waar de zaak over gaat en hoe de zaken in elkaar zitten.


P_VostersBart250_1Op één keer na, heb ik nooit het gevoel gehad dat de volksjury het compleet mis had. Maar dat gebeurt ook in zaken voor beroepsrechters.


Vanwaar komt trouwens de slogan dat gewone mensen niet zouden kunnen oordelen over ernstige misdrijven als moord en doodslag ?


Zelden moeten er moeilijke en ingewikkelde juridische knopen worden ontward. En indien dat toch het geval zou zijn, is er altijd nog het Hof zelf dat bestaat uit beroepsmagistraten.
 Ze weten niet waarover ze het hebben

Attachment-1En wat mij het meeste ergert in de ontmanteling van de procedure assisen, is dat alles wordt geregeld en besproken door politici die nog nooit één voet hebben binnengezet in een assisenzaal, laat staan er ooit hebben gepleit, ook al zijn het zelf advocaten.


Ik ga er wel mee akkoord dat de procedure moderner en sneller kan.


P_VostersBart150_1Misschien dat het aantal moraliteitsgetuigen kan beperkt worden en misschien is het niet nodig dat speurders twee dagen aan een stuk powerpoint presentaties komen geven, zeker niet in zaken waar de beschuldigde zijn schuld erkent.


Maar de nadelen van de procedure wegen absoluut niet op tegen de voordelen.


IMG_5870

Mensen willen ernstig worden genomen

Ook voor de beschuldigde en de burgerlijke partijen is het een nuttige en waardevolle procedure.


Voor de eerste geeft het hem het gevoel dat zijn zaak ernstig wordt onderzocht en dat hij alle middelen en tijd heeft om zijn verweer te voeren.


Voor de tweede is het meestal het einde van een verwerkingsproces, een ijkpunt om een rouwproces af te ronden.


Afgh_jury

Dit alles dreigt nu te verdwijnen door deze zaken door te schuiven naar een correctionele rechtbank. De zaak komt er terecht tussen tientallen andere zaken die ook die dag moeten behandeld worden.


De correctionele rechtbanken zijn niet uitgerust om de zwaarste misdrijven de ruimte te geven die ze verdienen.


Gaan de nodige getuigen kunnen gehoord worden?


Gaat er de nodige tijd kunnen uitgetrokken worden om rustig een zaak te beoordelen en te bepleiten? Het valt te vrezen van niet…


IMG_2635

Sterven in stilte

En hoewel het Hof van Assisen alsnog in de grondwet blijft staan, verwacht iedereen dat ze snel een stille dood zal sterven.


Bovendien valt te vrezen dat het Openbaar Ministerie enkel nog met zaken naar assisen zal gaan waarvan zeker weet dat het een gewonnen zaak is.


P_Vosters-BartB130

Ik blijf hopen dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar ik hou er toch rekening mee dat ik misschien nooit meer voor een Hof van Assisen zal pleiten.


Ik hoop dat mijn gevoel mij in de steek laat, maar ik vrees het ergste…Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"