In het vizier

Grootmeesters aan het woord – Advocaat Liliane Verjauw: “Het Hof van Assisen moest kapot, met alle middelen”

10 november 2016  

“Dossiers worden bewust verknoeid”

In welk jaar de Antwerpse advocate Liliane Lili Verjauw werd geboren, dat weet ik niet zeker en ik zou niet wagen dat te vragen aan de echte dame, want dat is Lili.


Wat ik wel weet: in 1986 stond ze al voor het Hof van Assisen in Antwerpen als jonge blonde nimf en dertig jaar en veertig assisenprocessen later is ze er nog altijd bij.


De vrouwelijke Jef Vermassen, zo noemden ze haar en zo werd ze opgevoerd in de media.
Zij is een vrouw met eigen mening en dus geregeld botsend met collega’s die ze vaak intellectuele oneerlijkheid verweet. Nu nog trouwens.

Ze is woedend op Koen Geens en zijn trawanten omdat die het Hof van Assisen een dodelijk virus liet inspuiten.


“De Potpourri-II wet is fataal voor het Hof van Assisen.”
“Waarom? Omdat telkens er in België iets ophefmakends gebeurt, er een diarree van wetten op volgt.”


“De politiek laat zich te vaak leiden door emoties en goedkoop populisme, zonder te denken aan de gevolgen.”


“Het is een illusie te denken dat bij Justitie de waarheidsvinding heilig is en er gewetensvol en intelligent wordt gewerkt.”


RVC_dossiersNIEUW

Over dossiers die bewust verknoeid worden

“Vaak worden dossiers verknoeid, niet alleen uit onkunde, maar ook bewust.”
“Ik heb soms de indruk dat dossiers in elkaar worden gestoken.”
“Het zijn uitzonderingen, maar ze gebeuren.”


“De jongste jaren zien we een grote ontwikkeling van dader- strafrecht naar slachtofferstrafrecht, en dit vooral na de zaak Dutroux. Gevolg: er komt een massa advocaten pleiten voor de slachtoffers om toch maar een graantje van Assisen te kunnen meepikken en vooral van de media-aandacht daarrond.”


“Assisen werd vaak een mediacircus en dit met als hoogtepunt de parachutemoord, nooit gezien!”
“In die zin is het duidelijk dat Assisen ontvet dient te worden.”
“Maar niet zoals het nu gebeurt!”


“De zin van de wetgever in het kader van het Hof van Assisen was duidelijk: het volk betrekken bij zware levensdelicten, de waarheid achter alle feiten en actoren te achterhalen en het volledige onderzoek ter zitting opnieuw voeren.”


“De advocaten die Assisen pleiten weten maar al te goed dat dergelijke processen kunnen kantelen en dat er andere waarheden aan het licht komen dan in de geschreven strafbundels.”
“En het is een loutering voor iedereen die bij de feiten betrokken is.”


“Dit brengt met zich mee dat burgerlijke partijen en de families van zowel de slachtoffers als de dader er worden bij betrokken, leden die vaak een andere kijk krijgen op de gebeurtenissen.”
“Op het Hof van Assisen kan men zeer meer bereiken op menselijk vlak dan dat het geval is op een gewoon proces.”


“Het Hof van Assisen afschilderen als te duur is een zeer spijtige zaak en alle moordzaken zullen na de correctionele rechtbank voor het Hof van Beroep belanden.”


“En daar hebben we sowieso te maken met voorzitters en rechters die veel doortastender, vaak veel wijzer en ook ouder zijn dan de rechters op eerste aanleg.”
“De doortocht op de correctionele rechtbank is verloren tijd, geld en moeite.”


APOT_dossiers

“Te moeilijk? Een grote leugen is dat!”

“Wat men ook vaak hoort is dat bepaalde dossiers voor een volksjury te moeilijk zijn.


Dat is een grote leugen!


Het is uiterst zelden dat mensen onterecht werden veroordeeld.


Dit bewijst dat het systeem wel degelijk heeft gewerkt.”


“Het moet gedaan zijn met die betuttelende houding naar lekenrechters toe.”
“Het Hof van Assisen heeft een grote meerwaarde, maar het moet ontvet worden en ontdaan worden van een te groot accent te leggen op het slachtofferstrafrecht.”


“Het accent moet terug worden gelegd op het daderstrafrecht en dit op een serene manier.”
“Er moet aandacht worden besteed aan de slachtoffers bij monde van het Openbaar Ministerie dat zal instaan voor een gepaste vergoeding.”


“De vergoeding van de slachtoffers in België laat veel te wensen over, net zoals de vergoedingen voor een onwerkdadige voorhechtenis.”
“In Nederland zien we dat er meer sprake is van een daderstrafrecht, waarbij de vergoedingen niet alleen hoger liggen, maar ook onmiddellijk worden uitgekeerd.”


“In België komen de slachtoffers aan bod door veel theater te maken in de media, doch ze staan vaak in de kou wanneer er moet worden betaald.”


“Als er beslag kan gelegd worden op onroerende goederen van de daders, wordt dit te vaak afgeketst door de beslagrechter omdat de vordering niet vaststaand zou zijn. Ik denk hierbij aan de onroerende goederen van Michelle Martin die binnen haar familie zijn gebleven dankzij listige spelletjes van advocaten.”


“Het mediacircus van de voorbije jaren speelde zich vooral af rond de slachtoffers.”
“Advocaten van deze slachtoffers maakte duidelijk gebruik van hun rol om de verdediging in een onmogelijke positie te duwen.”


Gent_sfeer720

“Referendum, dat zou de oplossing zijn!”

“Mijn besluit: er moest grote kuis worden gehouden in het Hof van Assisen maar tot een afschaffing mag het zeker niet komen. Het Hof van Assisen is in alle aspecten, menselijk en maatschappelijk een belangrijk, zelfs onmisbaar instituut.”


“Het jurysysteem moet zeker blijven bestaan.”
“Zeker in een tijd waar het geloof in de politiek en justitie onder nul gezakt is.”


“Waarom houdt men geen referendum?”
“Het Zwitserse politieke systeem bewijst de degelijkheid van referenda en is goedkoper dan beslissingen van politiekers die doen alsof ze tennis spelen en ballen verkeerd kloppen, naar hartenlust.”


“Ik kan mij moeilijk indenken dat men in Frankrijk tot deze beslissing zou komen.”


DS_08022016_Geens


“Hoe minister Koen Geens tot dit besluit is gekomen, is volgens mij gebeurd met de grootste vooringenomenheid om absoluut te komen tot de afschaffing van het Hof van Assisen.”


Tijdens de debatten in de Kamer zijn niet bepaald de grootste specialisten aan het woord gekomen.
Overigens, alles was al electoraal bepaald.


Liliane Verjauw:

“Het moest weg, dus waren alle middelen goed”

(uit ons boek Exit Hof van Assisen, Waarom?)

,Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"