Kaaiman, Vandaag

Kaaiman over … boulevardkrant De Standaard

20 april 2019  

“…In zijn privéleven was Karl Marx alleszins geen marxist,
tenzij men klaploperij en armoede door afkeer van werken
als uiting van marxisme zou beschouwen.

Wat velen doen,
maar niet op wetenschappelijke basis.

In zijn publieke leven was hij nog minder marxist,
want een politiek mandaat heeft hij niet bekleed,
van vakbondsactiviteiten was geen sprake,
als journalist haalde hij een niveau
dat vandaag enkel wordt aanvaard
bij een boulevardkrant als De Standaard,
en tijdens zijn leven
verkochten zijn boeken bijna zo weinig
als die van Dirk Verhofstadt.

Al waren ze beter geschreven,
maar dat was de verdienste van Friedrich Engels,
want zoals vele economen schreef ook Karl Marx zijn boeken niet zelf…”


Het dagelijkse beste uit de Vlaamse journalistiek?
Dat vind je alleen in de Tijd
in de rubriek van Kaaiman


Zaterdag 20 april 2019


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"