Uit onze boeken
Het meest gelezen …

Collega Gaby Fonck (HLN) gunde ons ooit deze laudatio:
‘…Hoe hij bijvoorbeeld ook nog na de lange en slopende zittingen, de eindeloze debatten over een bijna kinderachtige idylle in een kille wereld van staal, de journalistieke moed opbracht om verder te speuren, dieper te graven, getuigen aan te klampen, thesissen op te bouwen, het hoofd te breken over een detail.’


Lees meer in één van onze vorige boeken


VORIGE FRAGMENTEN: