Assisen Onderzoek, Assisen Vlaanderen, Studenten

Studenten over hervorming Assisen – Wij antwoorden

23 januari 2017  


Laatstejaars in het Prizma Campus College te Izegem kozen als eindwerk De hervormingen binnen het Hof van Assisen de afgelopen decennia. Als studiemateriaal werd o.m. ons boek ‘Exit Hof van Assisen’ gebruikt. Laura Clarysse uit Lendelede had 8 aanvullende vragen voor Gust Verwerft.

Vraag 1
Koen Geens, minister van justitie, is bezig met  hervormingen op verschillende domeinen binnen de justitie? Bent u het er mee eens?

Ja, het was en is nodig.
Om te beginnen bij de digitalisering.

Maar al te snel werden “hervormingen” alleen maar “besparingen”.

En op rechtvaardigheid mag geen prijs staan.

Omdat Geens, zonder kans op debat of aparte stemming, de quasi-afschaffing van het Hof van Assisen tussen al deze, vaak nuttige hervormingen binnensmokkelde, ben ik er TEGEN.


Vraag 2
Wat vindt u positief aan de huidige werking van het Hof van Assisen?
Wat vindt u negatief en wat zou er volgens u dan moeten veranderen?

Daarover heb ik al enkele tientallen boeken geschreven.
Binnen dit kader kan ik niet alles herhalen.

Samengevat.
– PRO omwille van de mondelinge procedure, in het openbaar, zodat iedereen kan volgen en controleren.

– PRO omdat een volksjury uitgeloot wordt en niet behoort tot het altijd-hetzelfde-kringetje van magistraten en advocaten dat mekaar bijna dagelijks ontmoet op de werkvloer.

– PRO omdat het gezond verstand en het hart-op-de-juiste-plaats de bovenhand halen op de koude en kleine lettertjes van de wet. We kunnen evengoed een machine/robot/app de straffen laten bepalen.

Er moet niet veel veranderen.
Kortere pleidooien, geen 100 x herhalingen.

Dat volstaat om het Hof van Assisen terug te brengen naar de perfecte situatie van pakweg het jaar 2000 toen “Europa” zich niet met alles en nog wat bemoeide.


Vraag 3
Volgens Koen Geens is de volksjury niet meer efficiënt en te duur, waardoor hij de jury volledig wil afschaffen.
Bent u hiermee akkoord?
Waarom wel/niet?

Koen Geens kent weinig of niets van het Hof van Assisen en wat daar gebeurt en hoe het gebeurt.
Hij was een zakenadvocaat.

Ik heb hem nog nooit op een Hof van Assisen gezien.

Hij schijnt zelfs niet te weten dat een volksjury wordt uitgeloot volgens het principe van evenveel hooggeschoolden als laaggeschoolden zodat er theoretisch altijd een evenwicht is.

Het nieuwe systeem dat sinds 1 maart 2016 werd ingevoerd blijkt nu NOG DUURDER te zijn dan het systeem met een volksjury.

Tussen begin en einde van de terechtzittingen liggen nu vele maanden, in plaats van dagen of weken bij de huidige assisenformule.


Vraag 4
Koen Geens wil justitie gaan moderniseren, de rechtsgang versnellen en kosten drukken.
Hiervoor zal men minder zaken voor het Hof van Assisen brengen en meer voor correctionele rechtbanken.
Is dit de oplossing, denkt u?

Het ene heeft niets te maken met het andere.

Koen Geens en zijn politieke aanhang mag alles versnellen en goedkoper maken.
Volledig akkoord.

Maar van het Hof van Asssen, de hoogmis van Justitie, de enige plek waar burgers nog rechtspreken, had hij moeten afblijven.

Een historische vergissing die hem later zwaar zal aangerekend worden.

Hij beseft dat ondertussen blijkbaar ook.

Hij heeft al aangekondigd dat het nieuwe systeem OPNIEUW zal veranderen.


Vraag 5
Doordat men de rol van het Hof van Assisen zal inperken, wordt ook de volksjury overbodig. Denkt u dat we de volksjury moeten behouden?

De volksjury moet blijven, zo niet komt aanklagen en rechtspreken terecht in de schemerzone van intellectuele incest.

Immers, in de gerechtsgebouwen kent iedereen mekaar en iedereen moet soms aan de andere een pleziertje doen.

Bij een volksjury van 12 onbekende burgers is daar geen sprake van.


Vraag 6
Niet alle procedurefouten zullen nog nietig verklaard worden.
Vindt u dit positief of negatief?

Dat is al een tijdje niet meer zo.
Voor een Hof van Assisen kan iets makkelijk worden rechtgezet omdat alles in het openbaar gebeurt en iedereen iedereen kan en moet controleren.

Sommige procedurefouten moeten tot nietigheid blijven leiden, vind ik.
Het moet serieus blijven, hee!

Tenslotte zijn we niet meer op de lagere school.

Inzake leven en dood en schuld en boete is slordigheid ontoelaatbaar.
Slordigheid toelaten?
We weten dan misschien waar we beginnen maar niet waar we eindigen.


Vraag 7
Niet alleen voor het Hof van Assisen zijn er hervormingen.
Ook de correctionele rechtbanken staan voor wijzigingen.
De minister heeft het over “criminele kamers met een gemengd gezelschap van burgers en experten” om te oordelen.
Is dit een gezonde oplossing?

Nee, integendeel.
Het Hof van Assisen is al 150 jaar een rechtsmachine die steunt op evenwichten.
Er moet niet aan geraakt worden.
Die zogezegde “experts” kan justitie niet betalen, tenzij ze een stel klunzen zou inhuren.
En welke experts dan?
Psychiaters en sociale werkers?
Dat gaan ze ons toch niet aandoen, hoop ik.


Vraag 8
Wat zou Koen Geens nog beter kunnen doen bij deze hervormingen?

Met zijn 5 potpourri’s heeft hij nu al genoeg schade aangericht aan het Hof van Assisen.

Het geld is op en de werking van Justitie wordt slechter en slechter, bij gebrek aan geld, niet bij gebrek aan hersens of bij gebrek aan eerlijkheid.

Hij zou dat moeten beseffen en zijn ontslag aanbieden.
Des te sneller zal hij eerste-minister worden.


Gust Verwerft

Maandag 23 januari 2017Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"