Assisen Antwerpen, Assisen Vlaanderen

Op komst – En Antwerpen? Hoe lang nog wachten?

15 mei 2019  


Het is nu al jaren geleden.
De Pokémonmoord wordt deze week allicht verwezen naar het Hof van Assisen, eindelijk.
En in het beste geval krijgen we in juni 2019 een assisenproces in het Vlinderenpaleis.
Eindelijk.
Laat ons hopen.

Jawel, er waren nog enkele grote processen over Antwerpse toestanden maar die werden gehouden in … Tongeren, gotbetert.

Waarom?
Het oude justitiepaleis aan de Britselei
had 5 jaar geleden
al moeten verbouwd en gerestoreerd zijn
maar is niet,
want geen geld.

Het Hof van Beroep,
aan de Waalsekaai in Antwerpen,
had ooit ook ruimte om
met enige goede wil
processen voor het Hof van Assisen te organiseren.

Maar het gebouw is bouwvallig,
afgekeurd,
ja zelfs levensgevaarlijk.

Een schandalige situatie die blijft duren,
nu al jaren,
bij gebrek aan geld.

Vlinders zonder vleugels

Tenslotte is er het Vlinderpaleis,
een miljardenproject,
waar slechts enkelen beter van zijn geworden,
maar zeker niet de gewone mensen.

Honderd voetbalvelden groot,
ruimte voor boksgala’s
en theaterstukken
en zangtoestanden,
maar geen plaats voor een Hof van Assisen.

Men gaat nu beginnen aan een  tijdelijke verbouwing
waardoor er plaats zou vrijkomen om,
in een benepen situatie
en achter veiligheidsperimeters allerhande,
toch processen te laten doorgang vinden.

De bestekken voor de werken
werden enkele malen afgewezen
wegens… geen geld.


De Zwakte van het Wachten

Laatste update meldt dat het einde van de werken in mei 2019 wordt verwacht.

Zo komt dat wellicht pas vanaf september 2019
kan begonnen worden
aan een serie assisendossiers
die al jaren klaar liggen.

En nog iets.

Er is dat waanzinnige gebrek aan personeel bij Justitie
en nog het meest bij de Hoven van Beroep.

En laat het nu de Hoven van Beroep zijn die de toga’s,
met mensen erin,
moeten leveren voor assisenprocessen.

Het Hof van Beroep in Antwerpen is,
zeker wat de zetel betreft,
zwaar onderbemand.

Het kader voorziet 63 raadsheren
Het zijn er slechts 56.

En in 2019 gaan minstens 8 raadsheren op pensioen.
Het duurt telkens maanden en maanden
voordat die vervangen worden.

Tot 15 procent van het wettelijke kadert ontbreekt.


De Leugens Voorbij

De tijd dat
met een serieus gezicht
werd beweerd dat een volksjury justitie onwaardig is,
was een tijd van theater,
leugens,
verborgen agenda’s
en dubbele petjes.

De echte reden?
Gebrek aan geld,
gebrek aan plaats,
gebrek aan mensen.

En zeker GEEN gebrek
aan de goede bedoelingen
of de intellectuele bagage van een volksjury.


Het Glazen Spookhuis in Gent

Blijft de vraag wanneer “men” zal beginnen
aan de vele zware assisendossiers
die in het glazen spookhuis
op het Gentse Rabot
aan een volksjury moeten voorgelegd worden.

Ook hier al jaren geleden …

Gebrek aan mensen?
Of een overvloed aan slechte wil, tout court?


update Woensdag 9 januari 2019/update maandag 4 februari 2019
– Gust Verwerft –


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"