Assisen Brugge, Dossier Vanden Bussche

Dossier Vanden Bussche – De officiële aanklacht

19 mei 2019  

De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent
geeft te kennen dat hetzelfde Hof,
Kamer van Inbeschuldigingstelling,
bij arrest van 14 augustus 2018,
naar het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen
heeft verwezen:

Luc Vanden Bussche

geboren te Poperinge op 24 juli 1954,
Belgische nationaliteit,
wonende te Kortrijk,
Waterpoort 4/0021

Ter zake aangehouden
en opgesloten in de gevangenis van Ieper
dit ingevolgde het aanhoudingsmandaat van 28 mei 2017

Als beschuldigd van
Te Kortrijk op zaterdag 27 mei 2017

MOORD

zijnde opzettelijk doden
met het oogmerk om te doden
en met voorbedachten rade,
gepleegd te hebben op de persoon van

Alia Belromari

geboren in Kortrijk
op 24 november 1960

Bijgevolg heb ik ondergetekende,
eerste substituut-procureur des konings
bij de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk,
(…),
overeenkomstig art. 261 Sv
deze akte van beschuldiging opgesteld
waarbij ik verklaar dat uit de processtukken
onder meer
de volgende feiten en omstandigheden blijken:
(…)

Het is over die beschuldiging
dat het Hof van Assisen
van de provincie West-Vlaanderen zal te beslissen hebben.
Kortrijk, 11 februari 2019
Voor de procureur-generaal

Tom Janssens.


Brugge/vrijdag/17 mei 2019


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"